Điều kiện nhận cha, mẹ, con là người nước ngoài

By admin - Tháng Mười Hai 13, 2018

1. Căn cứ pháp lý quy định điều kiện nhận cha, mẹ, con là người nước ngoài

– Luật hôn nhân và gia đình 2014.

– Luật hộ tịch năm 2014.

– Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch.

2. Điều kiện nhận cha, mẹ, con là người nước ngoài

Theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình 2014, cả cha mẹ và con cái đều có quyền xác định và thừa nhận quan hệ huyết thống. Do đó việc đăng ký nhận cha, mẹ, con là việc làm hợp pháp và pháp luật không cấm. Tuy nhiên, việc đăng ký nhận cha, mẹ, con phải đảm bảo các điều kiện nhất định như sau:

2.1 – Điều kiện chung

Việc nhận cha mẹ con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

– Bên nhận và bên được nhận phải còn sống tại thời điểm nộp hồ sơ, nếu một trong hai bên hoặc cả hai bên không còn sống tại thời điểm này thì việc nhận cha, mẹ, con do tòa án giải quyết.

– Hai bên phải đảm bảo hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, không bị lừa dối.

– Hai bên khi đăng ký nhận cha, mẹ, con với nhau không được vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội.

– Việc nhận cha, mẹ, con phải không có tranh chấp hoặc đang được giải quyết bởi tòa án để xác định cha, mẹ, con.

– Hai bên phải có giấy tờ chứng minh quan hệ cha – con hoặc mẹ – con.

2.2 – Điều kiện đối với người nhận cha, mẹ, con

Người nhận cha, mẹ, con là người trực tiếp yêu cầu nhận cha, mẹ, con tại cơ quan có thẩm quyền. Người nhận cha, mẹ con mà người được nhận là người nước ngoài phải đảm bảo các điều kiện sau:

– Trường hợp con chưa thành niên nhận cha thì mẹ làm thủ tục nhận cha cho con, nhận mẹ thì cha làm thủ tục cho con.

– Trường hợp con chưa thành niên nhận cha mà người mẹ đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc nhận mẹ mà người cha đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự thì người giám hộ làm thủ tục nhận cha hoặc nhận mẹ cho con.

– Người nhận cha, mẹ, con phải có năng lực hành vi dân sự.

– Con đã thành niên nhận cha, không cần phải có sự đồng ý của mẹ; nhận mẹ, không cần phải có sự đồng ý của cha. Người đang có vợ, chồng mà nhận con thì việc nhận con không cần phải có sự đồng ý của người kia.

– Người nhận cha, mẹ, con phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật để cơ quan có thẩm quyền có căn cứ phê duyệt việc nhận cha, mẹ con.

2.3 – Một số điều kiện nhận cha, mẹ, con là người nước ngoài khác

– Việc nhận cha, mẹ, con phải được người nước ngoài đồng ý.

– Nếu đăng ký nhận cha, mẹ, con là người nước ngoài tại Cơ quan đại diện nơi cư trú của người nước ngoài đó thì việc nhận cha, mẹ con phải không trái pháp luật của nước sở tại.

– Khi làm thủ tục công nhận cha, mẹ, con thì cả hai bên phải có mặt tại cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *