Điểm mới của BLHS sửa đổi, bổ sung 2017 về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

Điểm mới của BLHS sửa đổi, bổ sung 2017 về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

By admin - Tháng Sáu 25, 2018

Điểm mới của BLHS sửa đổi, bổ sung 2017 về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

BLHS sửa đổi, bổ sung 2017 sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đã có một số điểm mới, bổ sung về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174) thể hiện sự tiến bộ trong tư duy của các nhà lập pháp, kỹ thuật lập pháp của nước ta, cũng như thể hiện tính phù hợp với đòi hỏi, yêu cầu của thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Cụ thể: Sửa đổi, bổ sung các dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khoản 1 Điều 174. Theo đó, sửa đổi và bổ sung thêm các dấu hiệu phạm tội mới thuộc trường hợp chiếm đoạt tài sản dưới 2.000.000 đồng:

  + Thứ nhất: Thêm tình tiết về việc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội sau chưa được xóa án tích mà còn vi phạm: tội cướp tài sản, tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tội cưỡng đoạt tài sản, tội cướp giật tài sản, tội công nhiên chiếm đoạt tài sản, tội trộm cắp tài sản, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (điểm b khoản 1 Điều 174 BLHS 2017 quy định là “… các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này”).

Đây là sự bổ sung theo hướng cụ thể các tội có liên quan đến căn cứ “chiếm đoạt tài sản”. Quy định này nhằm đảm bảo tính nghiêm trị của pháp luật hình sự đối với những hành vi phạm tội; ngoài ra còn phù hợp với đòi hỏi, yêu cầu của thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm.

+ Thứ hai: Thêm tình tiết “Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” (điểm c khoản 1 Điều 174 BLHS 2017).

Mặc dù với mức tiền chiếm đoạt dưới 2.000.000 đồng nhưng hậu quả của hành vi lừa đảo gây ra những ảnh hưởng xấu đến các quan hệ xã hội quan trọng như: an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì cần phải xử lý để thể hiện được tính chất nghiêm minh trừng trị với hành vi phạm tội.

 + Thứ ba: Bỏ tình tiết “tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại” (quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 174 BLHS 2015).

Điểm mới này là phù hợp vì nếu quy định như BLHS 2015 thì sẽ gây khó khăn cho quá trình áp dụng điều luật trong hoạt động điều tra – truy tố – xét xử, vì nhận thức khác nhau về việc áp dụng một số tình tiết đó, cũng như hiện tại chưa có hướng dẫn cụ thể cho một số tình tiết này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *