Bao nhiêu tuổi được chuyển nhượng nhà đất

Bao nhiêu tuổi được chuyển nhượng nhà đất

By admin - Tháng Mười Hai 7, 2018
Khách hàng có hỏi một câu như sau: Năm nay cháu 17 tuổi, được ông nội để lại cho mảnh đất 200m2, hiện nay cháu muốn chuyển nhượng mảnh đất đó cho cô cháu, vậy cháu có thể tham gia là người chuyển nhượng đất không?
Luật sư tư vấn:
Căn cứ theo những thông tin bạn cung cấp thì bạn chưa đủ 18 tuổi, tức bạn là người chưa thành niên. Do đó, căn cứ theo Điều 21, Bộ luật dân sự 2015 có quy định như sau:
“Điều 21. Người chưa thành niên
1. Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi.
2. Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện.
3. Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.
4. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.”
Theo đó, khoản 4, điều trên có quy định người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi sẽ không được tự mình tham gia giao dịch liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký. Nếu muốn tham gia phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý. Đối với trường hợp của bạn, bạn cần có người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *