Cần sự đồng ý của những người đồng thừa kế khi nhận di sản thừa kế?

Cần sự đồng ý của những người đồng thừa kế khi nhận di sản thừa kế?

By admin - Tháng Mười Hai 7, 2018

Khách hàng có hỏi một câu như sau: Bố tôi mất không để lại di chúc. Bố tôi để lại cho 03 mẹ con tôi mảnh đất đang ở. Tôi là con trai trưởng, em tôi đã đi lấy chồng nên mẹ tôi và em tôi muốn để lại mảnh đất cho tôi đứng tên tôi. Vậy có cần làm biên bản họp gia đình không?

Luật sư tư vấn:

Theo Điều 651 Bộ luật dân sự 2015 quy định Người thừa kế theo pháp luật như sau:

“1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.”

Theo đó, khi bố bạn mất không để lại di chúc thì di sản của bố bạn sẽ được chia đều cho những người thừa kế thứ nhất, gồm: mẹ bạn, bạn và em của bạn. Trong trường hợp mẹ bạn và em của bạn đều thống nhất cho bạn thừa kế diện tích đất trên thì gia đình bạn sẽ tiến hành họp mặt những người thừa kế theo quy định tại Điều 656 Bộ luật dân sự 2015 và thỏa thuận này phải được lập thành văn bản. Văn bản phải được tất cả các đồng thừa kế ký tên.

Sau đó bạn tiến hành thủ tục đăng ký biến động do thay đổi tên người sử dụng đất từ bố bạn sang bạn theo Khoản 4 Điều 95 Luật đất đai 2013. Hồ sơ đăng ký biến động bao gồm:

+ Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền trên đất theo mẫu;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *