TƯ VẤN TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

TƯ VẤN TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

By admin - Tháng Mười 15, 2018

Khách hàng có hỏi một câu như sau: Tôi làm công nhân trong một công ty điện tử. Cuối giờ làm tôi có nhiệm vụ ngắt tất cả các thiết bị điện nhưng ngày 19/9/2018 tôi quên ngắt thiết bị điện và đã gây thiệt hại cho công ty là 15 triệu. Vậy tôi có phải đền số tiền đó không. Cảm ơn Luật sư!

Luật sư tư vấn:

Theo thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, ngày 19/9/2018 bạn không hoàn thành nhiệm vụ và gây thiệt hại cho công ty là 15 triệu đồng.

Điều 130 Bộ luật lao động 2012 quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người lao động như sau:

“Điều 130. Bồi thường thiệt hại 

1. Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật 

Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc, thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

2. Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường; trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường.”

Theo đó việc không ngắt các thiết bị điện trước khi về gây thiệt hại cho công ty bạn là 15 triệu đồng thì bạn phải bồi thường cho công ty theo quy định của pháp luật. Do bạn không cung cấp địa chỉ cụ thể nơi bạn làm việc nên không tính được số tiền 10 tháng lương tối thiểu vùng.

– Nếu thiệt hại bạn gây ra nhỏ hơn 10 tháng lương tối thiểu vùng thì bạn phải bồi thường nhiều nhất 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hàng tháng vào lương. Mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá 30% tiền lương hằng tháng của bạn sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập.

– Nếu thiệt hại thực tế bạn gây ra lớn hơn 10 tháng lương tối thiểu vùng thì bạn phải bồi thường một phần hoặc toàn bộ theo giá thị trường. Trong trường hợp bạn có hợp đồng trách nhiệm với công ty th ì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *