Thủ tục thay đổi người giám hộ

Thủ tục thay đổi người giám hộ

By admin - Tháng Mười Một 12, 2018

1 – Các trường hợp thay đổi người giám hộ

Theo Điều 60 Bộ luật dân sự 2015 người giám hộ được thay đổi trong trường hợp sau đây:

– Người giám hộ không còn đủ các điều kiện quy định tại Điều 49, Điều 50 của Bộ luật dân sự 2015;

– Người giám hộ là cá nhân chết hoặc bị Tòa án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, mất năng lực hành vi dân sự, mất tích; pháp nhân làm giám hộ chấm dứt tồn tại;

– Người giám hộ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ giám hộ;

– Người giám hộ đề nghị được thay đổi và có người khác nhận làm giám hộ.

2 – Thủ tục thay đổi người giám hộ

Thủ tục thay đổi người giám hộ được thực hiện theo quy định của pháp luật về hộ tịch, cụ thể: “Trường hợp yêu cầu thay đổi người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự và có người khác đủ điều kiện nhận làm giám hộ, thì các bên làm thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ trước đó và đăng ký giám hộ mới theo quy định tại Mục này”.

Như vậy, để làm thủ tục thay đổi người giám hộ thì trước tiên cần phải làm thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ trước đó và đăng ký giám hộ mới.

Thứ nhất, thủ tục chấm dứt giám hộ:

Bước 1: Người yêu cầu đăng ký chấm dứt giám hộ nộp tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ theo mẫu quy định và giấy tờ làm căn cứ chấm dứt giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự cho Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành thụ lý hồ sơ về việc chấm dứt giám hộ

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định của pháp luật, nếu thấy việc chấm dứt giám hộ đủ điều kiện theo quy định của Bộ luật dân sự, công chức tư pháp – hộ tịch ghi việc chấm dứt giám hộ vào Sổ hộ tịch, cùng người đi đăng ký chấm dứt giám hộ ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Thứ hai, thủ tục đăng ký giám hộ mới:

Bước 1: Người yêu cầu đăng ký giám hộ nộp tờ khai đăng ký giám hộ theo mẫu quy định và giấy tờ chứng minh điều kiện giám hộ đương nhiên hoặc văn bản cử người giám hộ cho Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định của pháp luật, nếu thấy đủ điều kiện theo quy định pháp luật thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch và cùng người đi đăng ký giám hộ ký vào Sổ hộ tịch, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *