Thủ tục đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện

Thủ tục đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện

By admin - Tháng Tám 31, 2018

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN

Để được tha tù trước thời hạn khi đáp ứng các điều kiện Luật định, thì bản thân người đang chấp hành hình phạt tù cần phải thực hiện thủ tục dưới đây.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC

II. THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

    1.Đơn xin tha tù trước thời hạn có điều kiện của phạm nhân kèm theo cam kết không vi phạm pháp luật, các nghĩa vụ phải chấp hành khi được tha tù trước thời hạn.

     2.Bản sao bản án, Quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật; Quyết định thi hành án;

     3.Tài liệu thể hiện phạm nhân có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt là các Quyết định hoặc bản sao Quyết định xếp loại chấp hành án phạt tù.

     4.Bản sao Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với người bị kết án về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

      5.Văn bản, tài liệu thể hiện việc chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, nộp án phí như: Các biên lai, hóa đơn, chứng từ, Quyết định miễn hình phạt tiền, miễn nộp án phí của Tòa án, Quyết định đình chỉ thi hành án của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền, văn bản thỏa thuận của người bị hại hoặc đại diện hợp pháp của người bị hại về việc không phải thi hành khoản nghĩa vụ dân sự theo bản án, Quyết định của Tòa án được UBND cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan thi hành án dân sự đang thụ lý vụ việc đó xác nhận hoặc các văn bản, tài liệu khác thể hiện việc này.

     6.Tài liệu để xác định thời gian thực tế đã chấp hành án phạt tù là bản án, Quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, Quyết định thi hành án.

Mốc thời gian để xác định thời gian thực tế đã chấp hành án phạt tù đựơc tính đến ngày họp Hội đồng xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện của trại giam, ngày họp xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện của Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân.

    7.Đối với trường hợp người phạm tội là người có công với cách mạng hoặc thân nhân của người có công với cách mạng, người đủ 70 tuổi trở lên, người khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người đang chấp hành án phạt tù dưới 18 tuổi thì phải có 1 trong các tài liệu chứng minh sau:

– Tài liệu chứng minh người phạm tội là người có công với cách mạng hoặc thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng. Trường hợp có thân nhân là người có công với cách mạng phải có Giấy xác nhận hoặc bản sao Giấy tờ chứng minh có thân nhân là người có công với cách mạng được UBND cấp xã nơi cư trú hoặc đơn vị nơi người đó đã công tác, học tập xác nhận. Nếu là con nuôi hợp pháp của người có công với cách mạng thì phải có quyết định của cơ quan có thẩm quyền trước thời điểm người đó phạm tội.

– Bản sao Giấy khai sinh hoặc bản trích sao phần bản án để xác định phạm nhân là người đủ 70 tuổi trở lên.

-Giấy xác nhận khuyết tật để xác định phạm nhân là người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng (theo quy định pháp luật về người khuyết tật)

-Bản sao Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh để xác định nữ phạm nhân có con dưới 36 tháng tuổi.

– Bản sao Giấy khai sinh hoặc bản sao trích phần bản án để xác định phạm nhân là người đang chấp hành án phạt tù dưới 18 tuổi.

    8.Văn bản đề nghị tha thù trước thời hạn có điều kiện của trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, trại tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu.

Bước 2: Các trại tạm giam, trại giam, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện rà soát, lập danh sách và hồ sơ nêu và chuyển cho cơ quan có thẩm quyền.

Bước 3: Thành lập Hội đồng xét, đề nghị tha thù trước thời hạn có điều kiện và Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện

Bước 4: Xét, đề nghị và thẩm định hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.