Theo Luật hiện hành chồng ngoại tình bị xử lý như thế nào ?

By admin - Tháng Mười 23, 2018

Khách hàng có hỏi một câu như sau: Thưa luật sư, nếu chồng ngoại tình có bị xử lý gì theo pháp luật không?  

Luật sư tư vấn:

1. Căn cứ pháp lý

– Luật hôn nhân và gia đình 2014

– Nghị định số 110/2013/NĐ-CP

– Bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017

2. Các mức xử phạt đối với hành vi ngoại tình

Theo khoản 2, điều 5, Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì hành vi “ngoại tình” là một trong các hành vi cấm: “Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;”

 – Xử phạt hành chính:

Hành vi ngoại tình sẽ bị xử phạt hành chính theo khoản 1, điều 48, ghị định Nghị định số 110/2013/NĐ-CP như sau: 

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

– Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;

– Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác;

– Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;

– Truy cứu trách nhiệm hình sự:

Sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 182, Bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

” 1. Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

a) Làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn;

b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Làm cho vợ, chồng hoặc con của một trong hai bên tự sát;

b) Đã có quyết định của Tòa án hủy việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó.”

Như vậy, hành vi ngoại tình, trước tiên sẽ bị xử phạt hành chính, sau khi xử phạt hành chính mà còn tiếp tục vi phạm, làm cho một trong hai bên dẫn đến ly hôn, làm cho vợ, chồng hoặc con của một trong hai bên tự sát, đã có quyết định của Tòa án hủy việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, việc xử lý hành vi ngoại tình khá khó khăn bởi lẽ người ngoại tình phải có hành vi ” chung sống như vợ chồng ” với người khác. Việc chung sống như vợ chồng thường được chứng minh bằng việc có con chung, được hàng xóm và xã hội xung quanh coi như vợ chồng, có tài sản chung đã được gia đình cơ quan, đoàn thể giáo dục mà vẫn tiếp tục duy trì quan hệ đó… Việc chứng minh này thường khó khăn nếu người ngoại tình chỉ là gặp gỡ qua đường không có con chung, tài sản chung và hàng xóm, cơ quan đoàn thể không biết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *