Thế nào là tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội?

By admin - Tháng Mười Hai 8, 2018

Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội được quy định tại  Điều 16 Bộ luật hình sự 2015:

“Tự  ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội là tự mình không thực hiện tội phạm đến cùng, tuy không có gì ngăn cản.

Người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự về tội định phạm; nếu hành vi thực tế đã thực hiện có đủ yếu tố cấu thành của một tội khác, thì người đó phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này.”

Về lý luận, tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội chỉ xảy ra trong trường hợp phạm tội được thực hiện ở giai đoạn chưa đạt chưa hoàn thành và chuẩn bị phạm tội. Còn những giai đoạn khác không thể có “tự nguyện chấm nửa chừng chấm dứt việc phạm tội” mà chỉ có “tự ý chấm dứt tội phạm”. Ở giai đoạn phạm tội chưa đạt hoàn thành và giai đoạn phạm tội hoàn thành, người phạm tội đã thực hiện đầy đủ những dấu hiệu khách quan và chủ quan của tội phạm.

Trong trường hợp phạm tội chưa đạt đã hoàn thành thì người phạm tội đã thực hiện đầy đủ các hành vi mà họ cho là cần thiết để gây ra hậu quả, nhưng vì nguyên nhân khách quan mà hậu quả đó không xảy ra. Ở đây, người phạm tội đã hành động như ý muốn và tin là hậu quả sẽ xảy ra nhưng lại không xảy ra. Mặc dù người phạm tội đã ngừng và không có gì ngăn cản nhưng đã thỏa mãn với hành vi họ gây ra, chỉ có hậu quả là chưa thỏa mãn nên không được coi là tự nguyện nửa chừng chấm dứt thực hiện phạm tội

Đối với giai đoạn chuẩn bị phạm tội, nếu như người phạm tội tự ý không tiếp tục thực hiện tội phạm nữa thì được coi là tự nguyện nửa chừng chấm dứt việc thực hiện tội phạm, vì ở giai đoạn này người phạm tội mới có hành vi tạo ra những cơ sở vật chất hoặc tinh thần cho việc thực hiện tội phạm, tức là người phạm tội chưa bắt tay vào việc thực hiện tội phạm. Nó chỉ là tiền đề của việc xâm hại các quan hệ xã hội, là sự bắt đầu thực hiện tội phạm, ở giai đoạn này chưa cói hành vi thực hiện tội phạm.

Như vậy, khi xem xét một vụ án có vấn đề tự ý nửa chừng chấm dứt việc thực hiện tội phạm hay không thì trước hết phải xét là người phạm tội thực hiện tội phạm đã dừng lại ở giai đoạn phạm tội chưa đạt đã hoàn thành thì mặc dù người phạm tội có tự ý dừng lại không thực hiện nữa cũng không được coi là tự ý nửa chừng chấm dứt phạm tội. Nhưng ngay cả khi thỏa mãn những điều kiện trên thì vẫn chưa dủ cơ sở để kết luận kẻ phạm tội tự ý nửa chừng chấm dứt việc thực hiện tội phạm, mà sự tự ý đó phải dứt khoát, triệt để chứ không phải tạm thời, trong chốc lát.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *