Thành lập công ty cổ phần

Thành lập công ty cổ phần

By admin - Tháng Sáu 14, 2018

Công ty cổ phần là công ty có Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Công ty có lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không có số lượng tối đa.

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân và được phát hành chứng khoán để huy động vốn.

Đặc điểm của công ty cổ phần

Chủ sở hữu: Chủ sở hữu có thể là cá nhân, tổ chức. Số lượng thành viên tối thiểu là 3 và tùy theo nhu cầu hoạt động của công ty mà có số lượng thành viên trong công ty nhiều hơn.

Vốn của công ty cổ phần: Vốn điều lệ của công ty cổ phần được hình thành từ phần vốn góp của các thành viên và được chia thành các phần bằng nhau.

Khả năng huy động vốn: Công ty cổ phần có quyền được phát hành các loại chứng như cổ phiếu, trái phiếu… đây là loại hình công ty duy nhất có quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn trong số các loại hình doanh nghiệp được phép thành lập tại Việt Nam.

Chế độ trách nhiệm: Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân, các cổ động trong công ty chịu trách nhiệm trng phạm vi phần vốn góp của mình.

Cơ cấu tổ chức: Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình theo quy định Điều 134, Luật Doanh Nghiệp 2014.

 • Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

 • Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

 

 

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Tư vấn các quy định của Pháp luật

 1.   Tư vấn lựa chọn mô hình và Cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp
  2. Tư vấn thủ tục tiến hành và các giấy tờ cần thiết để thành lập Doanh nghiệp
  3. Tư vấn các điều kiện thành lập, góp vốn và quản lý Doanh nghiệp
  4. Tư vấn về tỷ lệ góp vốn, phương thức góp vốn, quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
  5. Tư vấn về Quyền và Nghĩa vụ của các Cổ đông
  6. Tư vấn lựa chọn ngành nghề và lĩnh vực hoạt động Kinh doanh
  7. Tư vấn về nghĩa vụ Thuế đối với Nhà nước
  8. Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

Trình tự Đăng ký kinh doanh

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.
 2. Soạn thảo dự thảo Điều lệ Công ty
  3. Soạn thảo danh sách Cổ đông sáng lập
 3. Thông báo sử dụng con dấu
 4. Giấy ủy quyền
 5. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật:

– Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

–  Nếu cổ đông sáng lập là tổ chức:

+ Quyết định thành lập Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).

+ Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 96 Luật Doanh nghiệp).

 Đại diện thực hiện các thủ tục

 1. Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và đăng ký mã số thuế
  2. Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp
  3. Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
  4. Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu
  5. Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu Doanh nghiệp

Cam kết sau thành lập

 1. Đảm bảo tính chính xác về Nội dung và thời gian thành lập Doanh nghiệp
  2. Soạn thảo Điều lệ cho Doanh nghiệp
  3. Soạn thảo các Quyết định bổ nhiệm chức vụ trong Doanh nghiệp
  4. Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu
  5. Hướng dẫn các thủ tục trước khi hoạt động tại trụ sở công ty
  6. Hướng dẫn các thủ tục kê khai thuế và mua Hóa đơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *