Tách hộ khẩu khỏi nhà chồng có ảnh hưởng tới việc chia tài sản khi ly hôn không?

Tách hộ khẩu khỏi nhà chồng có ảnh hưởng tới việc chia tài sản khi ly hôn không?

By admin - Tháng Mười Một 17, 2018

Khách hàng có một câu hỏi như sau: Vợ chồng em ở chung với bố mẹ chồng nhưng em với mẹ chồng thường hay xích mích, bà còn xui chồng em đánh đập em. Hiện em đã về nhà mẹ đẻ ở và tách khẩu, chuyển hộ khẩu về nhà mẹ đẻ. Vậy khi ly hôn em có được chia tài sản không vì em đã tách khẩu rồi?

Luật sư tư vấn:

Việc bạn tách hộ khẩu gia đình để nhập vào hộ khẩu của mẹ ruột bạn không có ảnh hưởng gì đến quyền lợi về tài sản và con chung sau khi bạn ly hôn với chồng bạn cả. Theo quy định của pháp luật thì tài sản và con chung sau khi ly hôn được chia theo nguyên tắc quy định tại Khoản 2 Điều 92 và Điều 95 Luật hôn nhân gia đình như sau:

Khoản 2, 3 –  Điều 81 Luật hôn nhân và gia đình có quy định về quyền nuôi con sau ly hôn như sau:
” Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.”

Như vậy sau khi ly hôn quyền nuôi con sẽ do hai vợ chồng bạn trực tiếp thỏa thuận nếu không thỏa thuận được thì Tòa án sẽ giao con trực tiếp cho một bên nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con, con dưới 3 tuổi sẽ giao cho mẹ nuôi, con từ đủ 9 tuổi trở lên phải xem xét nguyện vọng của con.
Về nguyên tắc chia tài sản chung sau ly hôn được chia theo nguyên tắc sau:
” Điều 59. Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

1. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này.

Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó; nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng quy định tương ứng tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này để giải quyết.

2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

3. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

4. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

5. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

6. Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn Điều này.”

Theo quy định trên thì tài sản chung của hai vợ chồng sẽ do hai bên tự thỏa thuận nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết về nguyên tắc tài sản riêng của ai thì thuộc quyền sở hữu của người đó, tài sản chung được chia đôi có tính đến công sức đóng góp của mỗi bên.

Như vậy việc bạn tách hộ khẩu gia đình để nhập vào hộ khẩu của mẹ ruột bạn không có ảnh hưởng gì đến quyền lợi về tài sản và con chung sau khi bạn ly hôn với chồng bạn cả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *