Quyền xác định lại dân tộc theo bộ luật dân sự

Quyền xác định lại dân tộc theo bộ luật dân sự

By admin - Tháng Mười 30, 2018

Khách hàng có hỏi một câu như sau: Tôi dân tộc Kinh, vợ tôi dân tộc Thái. Khi sinh con tôi khai sinh cho cháu dân tộc Kinh. Nhưng hiện nay tôi muốn chuyển cho con tôi sang dân tộc Thái để hưởng các chế độ trong thi cử có được không? Cảm ơn Luật sư!

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 29 Bộ luật Dân sự 2015, cá nhân có quyền xác định lại dân tộc:

– Cá nhân có quyền xác định, xác định lại dân tộc của mình.

– Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định lại dân tộc trong trường hợp sau đây:

+ Xác định lại theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ trong trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau;

+ Xác định lại theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ trong trường hợp con nuôi đã xác định được cha đẻ, mẹ đẻ của mình.

– Việc xác định lại dân tộc cho người từ đủ mười lăm tuổi đến dưới mười tám tuổi phải được sự đồng ý của người đó.

Như vậy, trong trường hợp này, bạn dân tộc Kinh và vợ bạn đang mang dân tộc Thái thì con bạn hoàn toàn có quyền xác định lại dân tộc theo dân tộc của mẹ là dân tộc Thái. Theo đó, bạn có quyền xác định lại dân tộc cho con trai của bạn. Tuy nhiên, nếu con bạn từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi bắt buộc phải có sự đồng ý của con bạn.

Thủ tục xác định lại dân tộc theo quy định tại Khoản 1 Điều 47 Luật Hộ tịch năm 2014 như sau:

“1. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch được áp dụng theo quy định tại Điều 28 của Luật này.

Trường hợp yêu cầu xác định lại dân tộc thì phải có giấy tờ làm căn cứ chứng minh theo quy định của pháp luật; trình tự được thực hiện theo quy định tại Điều 28 của Luật này.

Căn cứ vào các quy định của Luật hộ tịch, bạn cần chuẩn bị:

– Tờ khai theo mẫu và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch;

– Giấy tờ chứng minh dân tộc của bản thân và cha mẹ.

Các giấy tờ này bạn sẽ phải nộp đến UBND cấp huyện nơi đăng ký hộ tịch trước đây hoặc UBND nơi cư trú của cá nhân để giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch theo Khoản 3 Điều 46 Luật Hộ tịch.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định, nếu thấy việc thay đổi dân tộc là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *