Quyền về tưới nước, tiêu nước trong canh tác

Quyền về tưới nước, tiêu nước trong canh tác

By admin - Tháng Mười 24, 2018

Khách hàng có hỏi một câu như sau: Gia đình tôi có mấy mảnh ruộng bậc thang. Do nguồn nước khan hiếm và phải dẫn nước từ trên đồi xuống và dẫn nước qua ruộng của gia đình ông B. Gần đây do hai gia đình có xảy ra xích mích nên mỗi khi tôi tháo nước vào ruộng nhà tôi thì ông B lại ra đắp nước vào. Việc này khiến gia đình tôi rất bức xúc, nhiều lần thương lượng với ông B nhưng không được. Vậy gia đình tôi phải xử lý như thế nào ?

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 252 và Điều 253 của Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về quyền cấp thoát nước qua bất động sản liền kề và quyền tưới nước, tiêu nước trong canh tác như sau:

– Trường hợp do vị trí tự nhiên của bất động sản mà việc cấp, thoát nước buộc phải qua một bất động sản khác thì chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua phải dành một lối cấp, thoát nước thích hợp, không được cản trở hoặc ngăn chặn dòng nước chảy.

– Người sử dụng lối cấp, thoát nước phải hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua khi lắp đặt đường dẫn nước; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường. Trường hợp nước tự nhiên chảy từ vị trí cao xuống vị trí thấp mà gây thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua thì người sử dụng lối cấp, thoát nước không phải bồi thường thiệt hại.

– Người có quyền sử dụng đất canh tác khi có nhu cầu về tưới nước, tiêu nước, có quyền yêu cầu những người sử dụng đất xung quanh để cho mình một lối dẫn nước thích hợp, thuận tiện cho việc tưới, tiêu; người được yêu cầu có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu đó; nếu người sử dụng lối dẫn nước gây thiệt hại cho người sử dụng đất xung quanh thì phải bồi thường.

Theo đó, gia đình ông B có nghĩa vụ để cho gia đình bạn một lối dẫn nước thích hợp thuận tiện cho việc tưới tiêu. Trước tiên, gia đình bạn hãy thỏa thuận lại với gia đình ông B. Nếu gia đình ông B vẫn không đồng ý thì bạn  yêu cầu Uỷ ban nhân dân nơi cư trú giải quyết theo quy định của pháp luật. Thiệt hại do việc không cho sử dụng lối dẫn nước canh tác của gia đình bạn gia đình ông B có trách nhiệm phải bồi thường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *