PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH KHUNG HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH KHUNG HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

By admin - Tháng Mười Một 24, 2018

Quy định của pháp luật hình sự năm 2018 về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo quy định tại Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2018) thì Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản pháp luật quy định 4 khung hình phạt.

– Đối với khung hình phạt bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm đối với trường hợp sử dụng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp cụ thể pháp luật quy định.

– Đối với khung hình phạt tù từ 02 năm đến 07 năm áp dụng có các trường hợp chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc thuộc một trong các trường hợp như phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, tái phạm nguy hiểm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; dùng thủ đoạn xảo quyệt;

– Đối với khung hình phạt tù từ 07 năm cho đến 15 năm áp dụng cho trường hợp chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc chiếm đoạt trong trường hợp lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

– Đối với khung hình phạt cao nhất bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân áp dụng khi chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;  hoặc lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *