NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN CÓ ĐƯỢC LẬP DI CHÚC KHÔNG

By admin - Tháng Tư 4, 2019

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Theo Điều 609 BLDS 2015, “cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật”. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, pháp luật lại hạn chế việc lập di chúc của một số chủ thể:

Khoản 2 Điều 625 Bộ luật dân sự 2015 quy định: “Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc”

Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi nếu muốn lập di chúc thì cần phải có sự đồng ý của người thân hoặc người giám hộ, nghĩa là việc lập di chúc này cũng cần có điều kiện mà không phải đương nhiên được thực hiện. Bên cạnh đó, người lập di chúc phải hoàn toàn tự nguyện, minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, cưỡng ép. Lưu ý, đồng ý ở đây là đồng ý đủ các điều kiện để lập di chúc chứ không phải đồng ý (kiểm soát) về nội dung di chúc.

Như vậy người chưa thành niên có quyền được lập di chúc nếu thỏa mãn các điều kiện trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *