NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG CỦA CON ĐỐI VỚI CHA, MẸ

NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG CỦA CON ĐỐI VỚI CHA, MẸ

By admin - Tháng Một 24, 2019

Câu hỏi khách hàng: Mẹ tôi đã mất đã lâu. Có tài sản để lại, vừa rồi bố tôi mới quyết định chia cho các anh em tôi. Bố tôi chia cho anh cả phần nhiều nhất, vậy trách nhiệm chính trong việc nuôi dưỡng Bố tôi là của ai? Xin cảm ơn!

 Luật sư tư vấn:

Khoản 2 Điều 70 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định con cái “Có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình.”

Con có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, đặc biệt khi cha mẹ mất năng lực hành vi dân sự, ốm đau, già yếu, khuyết tật; trường hợp gia đình có nhiều con thì các con phải cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, đây là những nghĩa vụ cơ bản giữa con cái đối với cha mẹ.

Điều 107 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về nghĩa vụ cấp dưỡng:

“1. Nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện giữa cha, mẹ và con; giữa anh, chị, em với nhau; giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu; giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột; giữa vợ và chồng theo quy định của Luật này.

Nghĩa vụ cấp dưỡng không thể thay thế bằng nghĩa vụ khác và không thể chuyển giao cho người khác.

2. Trong trường hợp người có nghĩa vụ nuôi dưỡng trốn tránh nghĩa vụ thì theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 119 của Luật này, Tòa án buộc người đó phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của Luật này.”

Theo quy định, nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện giữa cha, mẹ và con; anh, chị, em với nhau; giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu; giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột; giữa vợ và chồng

Trong mối quan hệ giữa con với cha mẹ, Điều 111 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định nghĩa vụ cấp dưỡng của con đối với cha, mẹ như sau: “Con đã thành niên không sống chung với cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cha, mẹ trong trường hợp cha, mẹ không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.”

Như vậy, chiếu theo quy định trên vào trường hợp gia đình bạn; gia đình bạn hiện nay chỉ còn bố bạn nên các anh em bạn phải có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng mẹ bạn mà không phân biệt, cũng không phụ thuộc vào việc bố bạn cho ai nhiều tài sản hơn; người nào ở cùng với bố bạn phải có trách nhiệm nuôi dưỡng bố bạn, những người không sống cùng phải hỗ trợ trong việc nuôi dương, chăm sóc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Nếu cả mấy anh em đều không sống cùng bố bạn thì phải có nghĩa vụ cấp dưỡng.

Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Nếu không ai nuôi dưỡng cũng không ai thực hiện cấp dưỡng thì người có quyền yêu cầu cấp dưỡng có thể yêu cầu Tòa án buộc những người có nghĩa vụ thực hiện việc cấp dưỡng.

Nghĩa vụ nuôi dưỡng của các con đối với bố là như nhau, không phải con cả hay con trai phải có trách nhiệm chính.

Xin cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.