CÓ ĐƯỢC QUYỀN LY HÔN VỚI NGƯỜI MẤT NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ?

By admin - Tháng Tư 5, 2019

Câu hỏi: chào Luật sư, chồng tôi bị mắc bệnh tâm thần lâu nay không thể chữa trị khỏi được. Vậy tôi có được ly hôn với chồng tôi không? Thủ tục như thế nào?

Trả lời: Công ty Luật TNHH Mai Phong xin tư vấn cho bạn như sau:

Để được ly hôn với người bị bệnh tâm thần, bạn phải thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1:

Bạn phải làm đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chồng chị mất năng lực hành vi dân sự theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Bộ luật dân sự năm 2015 và Điều 319 Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

Tại Khoản 1 Điều 22 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:

“1. Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần.” 

Và khoản 1 Điều 27 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định về những yêu cầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án như sau:

“1. Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.”

Nội dung đơn yêu cầu phải có các nội dung chính sau đây:

– Ngày, tháng, năm làm đơn;

– Tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự;

– Tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người yêu cầu;

– Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết và lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự đó;

– Tên, địa chỉ của những người có liên quan đến việc giải quyết việc dân sự đó (nếu có);

– Các thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình;

– Người yêu cầu là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ, nếu là cơ quan, tổ chức thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn; trường hợp tổ chức yêu cầu là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Kèm theo đơn yêu cầu, người yêu cầu phải gửi tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.

Sau khi thụ lí đơn, tòa án sẽ tiến hành mở phiên họp xem xét có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận đơn yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự của chị. Trong trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu, tòa án ra quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự.

  • Bước 2:

Khi có quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự thì chị gửi đơn yêu cầu ly hôn. Hồ sơ ly hôn nộp cho tòa án bao gồm:

– Đơn xin li hôn

– Giấy đăng kí kết hôn

– Bản sao giấy chứng minh nhân dân ( có chứng thực )

– Các tài liệu chứng minh địa chỉ cư trú của các bên

– Quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự

Do chồng chị đã bị tuyên mất năng lực hành vi dân sự nên Tòa án sẽ chỉ định người giám hộ cho bị đơn (chồng chị) theo quy định tại các Điều 46, 47, 48, 49 và 50 của Bộ luật dân sự 2015.

Khi có đủ các trình tự trên, Tòa án giải quyết vụ án ly hôn theo thủ tục chung.

Điểm khác biệt giữa thủ tục ly hôn thông thường với ly hôn với người bị bệnh tâm thần là ở chỗ: ly hôn thông thường sẽ không có bước 1 và phải thông qua thủ tục hòa giải, còn ly hôn với người bị bệnh tâm thần thì không phải thông qua thủ tục hòa giải (Khoản 3 Điều 207 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *