Ly hôn trong trường hợp sống chung như vợ chồng trước năm 1987

Ly hôn trong trường hợp sống chung như vợ chồng trước năm 1987

By admin - Tháng Mười Một 13, 2018

Khách hàng có hỏi một câu như sau: Bố mẹ tôi chung sống với nhau từ năm 1985 nhưng không đăng kí kết hôn. Trong thời gian chung sống có thiết lập một số tài sản nhưng đều mang tên bố tôi. Do mâu thuẫn không thể dung hòa nên hai người quyết định ly hôn. Trong trường hợp này mẹ tôi có được chia tài sản không, vì tài sản đều đứng tên bố tôi.

Luật sư tư vấn:

Căn cứ vào Khoản a Điều 3 Nghị quyết số 35/2000/NQ-QH10 quy định về trường hợp quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 03 tháng 01 năm 1987 như sau:

“a) Trong trường hợp quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 03 tháng 01 năm 1987, ngày Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1986 có hiệu lực mà chưa đăng ký kết hôn thì được khuyến khích đăng ký kết hôn; trong trường hợp có yêu cầu ly hôn thì được Toà án thụ lý giải quyết theo quy định về ly hôn của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000.”

Theo thông tin bạn cung cấp, bố mẹ bạn chung sống với nhau từ trước ngày 03 tháng 01 năm 1987 nhưng không đăng ký kết hôn nên theo quy định trên của pháp luật, khi có yêu cầu ly hôn thì sẽ được Toà án thụ lý giải quyết theo quy định về ly hôn của Luật Hôn nhân và Gia đình.

Căn cứ vào Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau:

“1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.”

Theo thông tin bạn cung cấp, trong khoảng thời gian bố mẹ bạn chung sống từ năm 1985 đến nay bố mẹ bạn có thống nhất thiết lập một số tài sản nhưng đều mang tên bố bạn. Nếu bố mẹ bạn có văn bản thỏa thuận cụ thể thì số tài sản đấy sẽ là tài sản riêng của bố bạn và không được chia khi bố mẹ bạn ly hôn. Những tài sản còn lại bố mẹ bạn không có thỏa thuận mà được mua hoặc hình thành trong thời kỳ hôn nhân của bố mẹ bạn thì sẽ là tài sản chung, không phân biệt tài sản đó được mua bằng tiền của ai. Tài sản chung của bố mẹ bạn khi ly hôn sẽ được chia đôi cho hai người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *