Không cứu người bị nạn có bị xử lý hình sự không?

Không cứu người bị nạn có bị xử lý hình sự không?

By admin - Tháng Mười Hai 13, 2018

Khách hàng có hỏi một câu như sau: Tuần trước, anh tôi lúc ra sông thấy một người đang bị đuối nước nhưng do không biết bơi nên không xuống cứu mà quay về gọi người. Tuy nhiên, khi mọi người quay lại thì nạn nhân đã tử vong. Vậy anh tôi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không?

Luật sư tư vấn:

Điều 132 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng như sau:

“1. Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Người không cứu giúp là người đã vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm;

b) Người không cứu giúp là người mà theo pháp luật hay nghề nghiệp có nghĩa vụ phải cứu giúp.

3. Phạm tội dẫn đến hậu quả 02 người trở lên chết, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

Về chủ thể: chủ thể của tội này là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi từ 16 tuổi trở lên.

Về khách thể: đối tượng tác động là xử sự cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Xử sự cứu giúp người này là nghĩa vụ được luật quy định và trong trường hợp thực hiện tội phạm, chủ thể đã tác động là biến dạng sử xự hợp pháp này.

Mặt chủ quan: Lỗi cố ý gián tiếp “Người phạm tội nhận thức và thấy trước được hậu quả có thể xảy ra, nhưng để đạt được mục đích của mình nên đã có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra (có ý thức chấp nhận hậu quả đó)”. Người phạm tội biết được tình trạng nguy hiểm của người khác nhưng có ý thức bỏ mặc cho hậu quả xảy ra bằng cách không hành động.

Mặt khách quan: Hành vi không cứu giúp người khác khi thấy người đó đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Tội phạm thực hiện bằng hành vi không hành động, người phạm tội nhận thức được người khác đang trong tình trang nguy hiểm đến tính mạng nếu không được cứu giúp ngay thì hậu quả chết người có thể xảy ra.

Chủ thể có thể nhìn thấy, nghe thấy hoặc cảm nhận được tình trạng nguy hiểm của nạn nhân hoặc thông qua nguồn thông tin khác. Chủ thể phải có đủ điều kiện, đủ khả năng và cứu giúp nạn nhân nhưng không thực hiện hành vi cứu giúp.

Trường hợp người có điều kiện cứu giúp  và đã cố gắng thực hiện hành vi cứu giúp nạn nhân nhưng hành vi mà họ thực hiện không phù hợp hoặc không có hiệu quả hoặc trường hợp tuy người đó không cứu giúp nạn nhân nhưng vì một nguyên nhân nào đó nạn nhân không chết thì không cấu thành tội này.

Hình phạt: Mức hình phạt cơ bản của tội này là cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Cấu thành tội phạm tăng nặng khi thuộc những trường hợp được quy định tại khoản 2 điều này. Khung hình phạt là phạt tù từ một năm đến năm năm. Ngoài ra người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung “cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm”.

Trong trường hợp này, anh của bạn không cố ý bỏ mặc nạn nhân mà do không có khả năng (không biết bơi, xuống nước có thể nguy hiểm đến chính tính mạng của anh bạn; thậm chí làm cho nạn nhân bị đuối nước nhanh hơn), không có đủ điều kiện để cứu người (trong tay không có gậy, phao, thuyền…những công cụ hỗ trợ có thể cứu người bị đuối nước); ngoài ra anh của bạn đã cố gắng về gọi người ra cứu. Do vậy trong trường hợp này không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự anh của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *