Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân hay không?

Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân hay không?

By admin - Tháng Sáu 15, 2018

Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân hay không 

Cơ sở pháp lý:

+ Bộ Luật Dân sự 2015;

+ Luật Doanh nghiệp 2014.

Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân hay không? Để trả lời được câu hỏi này, trước tiên chúng ta phải hiểu được tư cách pháp nhân là gì? Theo quy định tại Điều 74 Bộ luật dân sự 2015 về pháp nhân thì một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;

b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này;

c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;

d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

2. Mọi cá nhân, pháp nhân đều có quyền thành lập pháp nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Theo đó, khoản 1 Điều 183 Luật doanh nghiệp 2014:

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân do 1 cá nhân làm chủ nên nên không thể đáp ứng được các quy định nói trên vì vậy, doanh nghiệp tư nhân không được coi là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân; người đứng đầu doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình về hoạt động của doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *