Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

By admin - Tháng Ba 13, 2020

Đăng ký Quyền tác giả,Quyền liên quan

 1. Đối tượng, cách thức nộp hồ sơ

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến trụ sở Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu liên quan cư trú hoặc có trụ sở.

 1. Hồ sơ gồm
 2. 01 tờ khai đăng ký quyền tác giả/ quyền liên quan

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đang ký quyền tác giả sử dụng mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả; Người biểu diễn, Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình và Tổ chức phát sóng đăng ký quyền liên quan sử dụng mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan.

Tờ khai cần được điền bằng Tiếng Việt, do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp hồ sơ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quy ền liên quan; nêu tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

b.Cần hai (02) bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặclà hai (02) bản sao bản định hình đăng ký quyền liên quan

Đối với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến trúc; tác phẩm có kích thước quá lớn, cồng kềnh, bản sao tác phẩm đăng ký được thay thế bằng ảnh chụp không gian ba chiều.

 1. Giấy ủy quyền (nếu người nộp hồ sơ là người được ủy quyền);
 2. Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ,
 3. Văn bản đồng ý của các đồng tác giả nếu tác phẩm có đồng tác giả;
 4. Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung

Các tài liệu quy định tại các điểm c, d, e, f cần được làm bằng ngôn ngữ tiếng Việt, trường hợp được làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng/ chứng thực của cơ quan có thẩm quyền. Các tài liệu gửi kèm hồ sơ nếu là bản sao thì phải được công chứng/ chứng thực.

 1. Thời hạn giải quyết hồ sơ

Kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 15 ngày làm việc, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận cho người nộp hồ sơ. Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.

 1. Các trường hợp cấp lại, đổi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận
 2. Cấp lại, đối Giấy chứng nhận

Cục Bản quyền tác giả cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận bị mất; đổi Giấy chứng nhận trong trường hợp bị rách nát, hư hỏng

 1. Hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận

Cục Bản quyền tác giả hủy bỏ hiệu lực các Giấy chứng nhận đã cấp trong trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận không phải là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đã đăng ký không thuộc đối tượng bảo hộ, hoặc việc cấp Giấy chứng nhận trái với quy định của pháp luật

Mọi thông tin cần trao đổi đến các vấn đề trên, xin Qúy khách hàng vui lòng liên lạc với Luật Mai Phong để được hướng dẫn chi tiết.

CÔNG TY LUẬT TNHH MAI PHONG

Trụ sở chính: số nhà 202, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Email: luatsumaiphong@gmail.com

Tel: (024)62.810.711    – Hotline: 097.420.6766

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *