Cố ý tặng cho tài sản không thuộc sở hữu của mình có trách nhiệm gì ?

Cố ý tặng cho tài sản không thuộc sở hữu của mình có trách nhiệm gì ?

By admin - Tháng Mười 30, 2018

Khách hàng có hỏi một câu như sau: Con gái tôi lên cấp 3, em họ tôi là chú Hưng có tặng nó một chiếc xe đạp điện cũ. Sau đó, bố con tôi có đi thay ắc quy và sơn lại xe, chi phí hết một triệu hai trăm ngàn đồng. Nhưng 2 tuần sau thì cô Hoa, cũng là em họ tôi nói chiếc xe đó của cô ý, cô Hoa gửi nhà chú Hưng. Vậy tiền sửa chữa chiếc xe tôi đòi cô Hoa hay chú Hưng?

Luật sư tư vấn:

Căn cứ vào Điều 460 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về trách nhiệm do cố ý tặng cho tài sản không thuộc sở hữu của mình như sau:

” Trong trường hợp bên tặng cho cố ý tặng cho tài sản không thuộc sở hữu của mình mà bên được tặng cho không biết hoặc không thể biết về việc đó thì bên tặng cho phải thanh toán chi phí để làm tăng giá trị của tài sản cho bên được tặng cho khi chủ sở hữu lấy lại tài sản.”

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn hoàn toàn không biết chiếc xe đạp đó thuộc sở hữu của chị Hoa. Nếu chị Hoa có đủ chứng cứ chứng minh chiếc xe đạp là của mình thì chị Hoa hoàn toàn có quyền đòi lại tài sản do anh Hưng cố ý tặng cho.

Anh Hưng sẽ phải thanh toán phần chi phí để làm tăng giá trị của tài sản là một triệu hai trăm ngàn đồng cho bạn khi chị Hoa lấy lại tài sản. Như vậy bạn không có quyền đòi chị Hoa phần chi phí bạn dùng để sửa xe đạp mà phải đòi anh Hưng số tiền đó do cố ý tặng cho tài sản không thuộc sở hữu của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *