CÓ QUYỀN HƯỞNG SỐ VÀNG ĐÀO ĐƯỢC TRÊN ĐẤT NHÀ MÌNH KHÔNG ?

By admin - Tháng Tư 8, 2021

 

 Căn cứ pháp lý : Bộ luật dân sự năm 2005

Theo Điều 187 Bộ luật dân sự quy định về quyền chiếm hữu tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên, bị chôn giấu, bị chìm đắm, tài sản không xác định ai là chủ sở hữu khi phát hiện tài sản bị chôn giấu, người phát hiện phải thông báo hoặc trả lại ngay cho chủ sở hữu. Nếu không biết ai là chủ sở hữu thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc công an cơ sở gần nhất hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp của bạn, tuy đây là mảnh đất này của gia đình bạn đã sống qua nhiều thế hệ nhưng nếu không chứng minh được bình vàng đào được là của cha ông bạn cất giấu thì nó vẫn thuộc trường hợp không xác định được ai là chủ sở hữu. Vì vậy khi đào được số vàng này, bạn và những người làm thuê có trách nhiệm thông báo cho UBND cấp xã hoặc cơ quan có thẩm quyền. Trong thời gian chờ xử lý thì, người tìm được số vàng đó có thể tạm thời chiếm giữ số vàng đó .

Theo Điều 240 Bộ luật dân sự quy định xác lập quyền sở hữu đối với vật bị chôn giấu, bị chìm đắm được tìm thấy thì vật bị chôn giấu, bị chìm đắm được tìm thấy mà không có hoặc không xác định được ai là chủ sở hữu thì sau khi trừ chi phí tìm kiếm, bảo quản, quyền sở hữu đối với vật đó được xác định như sau:

   “Vật được tìm thấy không phải là di tích lịch sử, văn hóa, mà có giá trị đến 10 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định thì thuộc sở hữu của người tìm thấy; nếu vật tìm thấy có giá trị lớn hơn 10 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định thì người tìm thấy được hưởng giá trị bằng 10 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá 10 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại thuộc Nhà nước”.

Như vậy, số vàng tìm thấy khi đào móng xây nhà nếu có giá trị đến 10 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định thì sẽ thuộc sở hữu của anh em bạn (là người đã tìm ra số vàng đó). Nếu số vàng đào được có giá trị lớn hơn 10 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định thì anh em bạn chỉ được hưởng giá trị bằng mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định, số vàng còn lại thuộc về Nhà nước.

  • Lương tối thiểu là mức tiền lương thấp nhất do Nhà nước quy định mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động làm công việc đơn nhất, trong điều kiện lao động bình thường, bù đắp sức lao động giản đơn và một phần tích luỹ tái sản xuất sức lao động mở rộng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *