CÓ ĐƯỢC MẮC ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN QUA BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ KHÔNG?

CÓ ĐƯỢC MẮC ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN QUA BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ KHÔNG?

By admin - Tháng Một 30, 2019

Khách hàng thắc mắc như sau:
Tôi mua nhà và đất của anh D ở cùng làng, khi anh D ở thì đường dây điện của nhà anh D được chạy qua sân nhà ông N. Đến khi tôi về ở thì ông N không cho dây điện của nhà tôi chạy qua nhà ông nữa, tôi sang nhà ông N để nói mong ông thông cảm thì ông N nói là “trước kia anh D ở đây tôi quý anh D nên đã để cho dây điện chạy qua, nay tôi chưa biết anh là người như thế nào, nên tôi không muốn để dây điện nhà anh chạy qua”. Xin hỏi đường điện nhà tôi có được đi qua nhà ông N hay không? Pháp luật có quy định gì để đảm bảo cho đường điện được chạy vào nhà tôi?

Luật sư giải đáp: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi, câu hỏi của bạn Công ty Luật Mai Phong xin tư vấn như sau:
Theo Điều 273 quy định về “Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề” và Điều 278 quy định về “Quyền mắc đường dây tải điện, thông tin liên lạc qua bất động sản liền kề”:
Theo quy định của các điều luật này thì anh Kiên là người chủ sở hữu nhà và là người sử dụng đất hợp pháp vì vậy anh được quyền yêu cầu ông N là người chủ của bất động sản liền kề về việc sử dụng đất của ông N vào việc đảm bảo những nhu cầu thiết yếu của gia đình nhà anh ví dụ về lối đi, cấp thoát nước, đường dây tải điện. Cho nên việc ông N không cho đường dây điện nhà anh đi qua là không đúng. Hơn nữa trước khi anh mua nhà và đất của anh D thì ông N đã để cho dây điện của nhà anh D chạy qua nhà mình, cho nên khi anh mua nhà và đất của anh D thì anh cũng được hưởng quyền để đường dây tải điện chạy vào nhà mình theo quy định của Điều 274 Bộ luật dân sự 2005 về ” xác lập quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề”.
Xin cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.