CÓ BẮT BUỘC PHẢI CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM KHÔNG

By admin - Tháng Ba 27, 2019

Giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm là điều kiện hoạt động của cơ sở sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp đều phải xin giấy chứng nhậm này.

Điều 12 Nghị định Số: 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm có quy định về các cơ sở sau đây không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm bao gồm:

–  Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;

–  Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định;

– Sơ chế nhỏ lẻ;

–  Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ;

–  Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn;

–  Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;

–  Nhà hàng trong khách sạn;

–  Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm;

–  Kinh doanh thức ăn đường phố;

– Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.

Lưu ý:  Các cơ sở trên tuy không phải xin giấy phép hoạt động nhưng phải tuân thủ các yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tương ứng.

Các cơ sở sản xuất –  kinh doanh sẽ tự công bố sản phẩm  và phải tự chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình trước pháp luật về công bố đó. Thay vì gửi hồ sơ bản công bố đến cơ quan nhà nước để xin xác nhận thì các cơ sở được tự công bố sản phẩm.

Các sản phẩm tự công bố bao gồm: Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn;

– Phụ gia thực phẩm;

– Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm;

– Dụng cụ chứa, đựng thực phẩm;

– Vật liệu bao gói tiếp súc trực tiếp với thực phẩm.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức cá nhân. Đồng thời, cơ sở sản xuất kinh doanh gửi 01 bản tự công bố đến cơ quan quản lý, sau đó được phép sản xuất.

Các cơ quan nhà nước sẽ căn cứ vào bản tự công bố thực hiện công tác hậu kiểm, nếu khi lấy mẫu kiểm nghiệm mà không đúng với bản tự công bố thì  cơ sở sản xuất kinh doanh đó sẽ bị lý theo quy định pháp luật về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm..

Hồ sơ tự công bố bao gồm:

– Bản tự công bố sản phẩm theo mẫu;

– Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.