7 quyết định của Viện kiểm sát trong giai đoạn truy tố

7 quyết định của Viện kiểm sát trong giai đoạn truy tố

By admin - Tháng Sáu 15, 2018

7 Quyết định của Viện kiểm sát trong giai đoạn truy tố 

Nếu trong giai đoạn điều tra, chủ thể giữ vai trò then chốt là Cơ quan Điều tra cụ thể là Điều tra viên, còn ở giai đoạn Truy tố, thì đây là giai đoạn mà Viện Kiểm sát tiến hành các hoạt động cần thiết nhằm truy tố bị can trước Toà án bằng bản cáo trạng hoặc ra những quyết định tố tụng khác để giải quyết vụ án. Vậy những quyết định ấy gồm những quyết định nào?

1. Quyết định Truy tố bị can trước Toà án (Điều 243)

Viện kiểm sát quyết định truy tố bị can trước Tòa án bằng bản cáo trạng

2. Trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung trong các trường hợp (Điều 245):

– Còn thiếu chứng cứ để chứng minh một trong những vấn đề quy định tại Điều 85 của Bộ luật này mà Viện kiểm sát không thể tự mình bổ sung được;

– Có căn cứ khởi tố bị can về một hay nhiều tội phạm khác (trường hợp bỏ lọt hành vi)

– Có người đồng phạm hoặc người phạm tội khác liên quan đến vụ án nhưng chưa được khởi tố bị can (trường hợp bỏ lọt tội phạm)

– Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Ví dụ Cơ quan điều tra không chỉ định người bào chữa cho người chưa thành niên theo điểm b khoản 1 Điều 76 Bộ luật Tố Tụng Hình sự 2015.

3. Tạm đình chỉ vụ án (Khoản 1 Điều 247)

– Khi có kết luận giám định tư pháp xác định bị can bị bệnh tâm thần hoặc bệnh hiểm nghèo thì có thể tạm đình chỉ vụ án trước khi hết thời hạn quyết định việc truy tố;

– Khi bị can bỏ trốn mà không biết rõ bị can đang ở đâu nhưng đã hết thời hạn quyết định việc truy tố; trong trường hợp này phải yêu cầu Cơ quan điều tra truy nã bị can trước khi tạm đình chỉ vụ án. Việc truy nã bị can được thực hiện theo quy định tại Điều 231 của Bộ luật này;

– Khi trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, yêu cầu nước ngoài tương trợ tư pháp mà chưa có kết quả nhưng đã hết thời hạn quyết định việc truy tố. Trong trường hợp này, việc giám định, định giá tài sản, tương trợ tư pháp tiếp tục tiến hành cho đến khi có kết quả.

4. Đình chỉ vụ án (Khoản 1 Điều 248)

Viện kiểm sát quyết định không truy tố và ra quyết định đình chỉ vụ án khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 155 và Điều 157 của Bộ luật này hoặc có căn cứ quy định tại Điều 16 hoặc Điều 29 hoặc khoản 2 Điều 91 của Bộ luật hình sự.

Trường hợp vụ án có nhiều bị can mà căn cứ đình chỉ vụ án không liên quan đến tất cả các bị can thì quyết định đình chỉ vụ án đối với từng bị can.

5. Quyết định phục hồi vụ án (Điều 294)

Khi có lý do để hủy bỏ quyết định đình chỉ vụ án hoặc quyết định tạm đình chỉ vụ án thì Viện kiểm sát ra quyết định phục hồi vụ án nếu chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu vụ án bị đình chỉ theo quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 157 của Bộ luật này mà bị can không đồng ý và yêu cầu phục hồi vụ án thì Viện kiểm sát ra quyết định phục hồi vụ án. Có thể phục hồi đối với toàn bộ vụ án hoặc phục hồi vụ án đối với từng bị can.

6. Nhập hoặc Tách vụ án trong giai đoạn truy tố (Điều 242)

    6.1 Viện kiểm sát quyết định nhập vụ án khi thuộc một trong các trường hợp:

– Bị can phạm nhiều tội;

– Bị can phạm tội nhiều lần;

– Nhiều bị can cùng thực hiện một tội phạm hoặc cùng với bị can còn có những người khác che giấu tội phạm hoặc không tố giác tội phạm, tiêu thụ tài sản do bị can phạm tội mà có.

6.2 Viện kiểm sát quyết định tách vụ án khi thuộc một trong các trường hợp sau đây nếu xét thấy việc tách đó không ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan, toàn diện và đã có quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bị can:

– Bị can bỏ trốn;

– Bị can mắc bệnh hiểm nghèo;

– Bị can bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

7. Áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế (Điều 241)

Sau khi nhận hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra, Viện kiểm sát có quyền quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế theo quy định của Bộ luật này.

Thời hạn áp dụng biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn truy tố không được quá thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 240 của Bộ luật này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *