XỬ LÝ TÀI SẢN NHƯ THẾ NÀO KHI QUYỀN BỀ MẶT CHẤM DỨT? 

XỬ LÝ TÀI SẢN NHƯ THẾ NÀO KHI QUYỀN BỀ MẶT CHẤM DỨT? 

By admin - Tháng Mười Hai 24, 2018

XỬ LÝ TÀI SẢN NHƯ THẾ NÀO KHI QUYỀN BỀ MẶT CHẤM DỨT?

Câu hỏi:

Kính gửi Luật sư, tôi là Nguyễn Văn Hưng  ở Hải Dương, tôi biết Bộ luật dân sự 2015 có quy định mới về quyền bề mặt. Vậy tôi muốn hỏi rằng người được chuyển giao quyền bề mặt đã có tài sản trên bề mặt đó, vậy khi thời hạn sử dụng quyền bề mặt chấm dứt thì người được chuyển giao có được phép sở hữu tài sản đã hình thành không và phải xử lý tài sản như thế nào? Tôi xin cảm ơn Luật sư.

Trả lời: Công ty Luật Mai Phong  xin được giải đáp thắc mắc của bạn về lĩnh vực dân sự như sau:

Theo quy định tại Điều 273 Bộ Luật Dân sự 2015  thì việc xử lý tài sản khi quyền bề mặt chấm dứt như sau:

“1. Khi quyền bề mặt chấm dứt, chủ thể quyền bề mặt phải trả lại mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất cho chủ thể có quyền sử dụng đất theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

2. Chủ thể quyền bề mặt phải xử lý tài sản thuộc sở hữu của mình trước khi quyền bề mặt chấm dứt, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp chủ thể quyền bề mặt không xử lý tài sản trước khi quyền bề mặt chấm dứt thì quyền sở hữu tài sản đó thuộc về chủ thể có quyền sử dụng đất kể từ thời điểm quyền bề mặt chấm dứt, trừ trường hợp chủ thể có quyền sử dụng đất không nhận tài sản đó.

Trường hợp chủ thể có quyền sử dụng đất không nhận tài sản mà phải xử lý tài sản thì chủ thể có quyền bề mặt phải thanh toán chi phí xử lý tài sản.”

Xử lý tài sản như thế nào khi quyền bề mặt chấm dứt?

Căn cứ theo quy định nêu trên, khi quyền bề mặt chấm dứt thì chủ thể quyền bề mặt phải trả lại mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất cho chủ thể có quyền sử dụng đất theo thỏa thuận như hoàn trả mặt đất, mặt nước… như tình trạng ban đầu xác lập quyền bề mặt. Nếu mặt đất, mặt nước bị ô nhiễm thì phải cải tạo bảo đảm cho đất, nước không còn ô nhiễm. Hoặc trả lại mặt đất, mặt nước… theo quy định của Luật đất đai, Luật đầu tư, Luật xây dựng…

Chủ thể quyền bề mặt có quyền sở hữu đối với tài sản trên mặt đất, mặt nước…, cho nên khi trả lại mặt đất, mặt nước… thì phải xử lý tài sản thuộc sở hữu của mình trước khi quyền bề mặt chấm dứt, trừ trường hợp có thỏa thuận khác như người có quyền sử dụng đất có quyền sở hữu đối với các tài sản trên mặt đất, mặt nước…

Trước khi quyền bề mặt chấm dứt thì chủ thể có quyền bề mặt phải xử lý tài sản thuộc quyền sở hữu của mình. Khi hết hạn quyền bề mặt, nếu chủ sở hữu tài sản không xử lý tài sản thì người có quyền sử dụng đất sẽ có quyền sở hữu tài sản trên đất. Trường hợp, người sử dụng đất không nhận tài sản đó mà phải bỏ chi phí xử lý tài sản, thì người chủ sở hữu tài sản có nghĩa vụ thanh toán chi phí xử lý tài sản trên đất.

Như vậykhi quyền bề mặt chấm dứt thì người được chuyển giao quyền bề mặt sẽ được sở hữu tài sản mà mình đã hình thành trên bề mặt đó nếu có thỏa thuận với bên chuyển giao, nếu không có thỏa thuận thì xử lý tài sản theo luật định.

Xin cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *