TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHA MẸ KHI CON CÁI GÂY THIỆT HẠI

TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHA MẸ KHI CON CÁI GÂY THIỆT HẠI

By admin - Tháng Chín 29, 2021

MAI PHONG LAWFIRM- Trách nhiệm dân sự của cha mẹ khi con cái gây thiệt hại

Điều 73 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định người đại diện cho con được quy định như sau:

“Điều 73. Đại diện cho con

Cha mẹ là người đại diện theo pháp luật của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự, trừ trường hợp con có người khác làm giám hộ hoặc có người khác đại diện theo pháp luật.”

Theo đó, có thể hiểu cha, mẹ đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của con trong những trường hợp sau đây:

+ Con chưa thành niên. (chưa đủ 18 tuổi – khoản 1 Điều 21 Bộ luật dân sự năm 2015).

+ Con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự. (đủ 18 tuổi nhưng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của chính mình – khoản 1 Điều 22 Bộ luật dân sự năm 2015).

Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cha mẹ cho con

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 584 Bộ luật dân sự năm 2015; căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với cá nhân được quy định như sau:

“Điều 584. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.”

Theo đó, khi người con chưa thành niện hoặc đã thành niên mà mất năng lực hành vi dân sự có những hành vi hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thuộc một trong những trường hợp mà pháp luật yêu cầu cha, mẹ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại thay cho con thì cha mẹ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại mà con gây ra.

Những trường hợp cha mẹ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do con gây ra

Căn cứ theo quy định tại Điều 586 và Điều 599 Bộ luật dân sự năm 2015; những trường hợp cha mẹ phải trách nhiệm bồi thường thiệt hại do con gây ra được quy định như sau:

Thứ nhất, con chưa thành niên

Con chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu. (Trừ trường hợp con gây thiệt hại trong thời gian trường học, bệnh viện, tổ chức khác trực tiếp quản lý).

Con từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản riêng của mình. Nếu con gây thiệt hại không có tài sản thì cha, mẹ phải bồi thường. Nếu con gây thiệt hại có tài sản nhưng không đủ để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu.

Cha, mẹ phải bồi thường thiệt hại đối với trường hợp con dưới 15 tuổi gây thiệt hại trong thời gian học tại trường mà trường học chứng minh được rằng họ không có lỗi trong việc quản lý người con đó.

Thứ hai, con đã thành niên mà mất năng lực hành vi dân sự

Con đã thành niên mà mất năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại mà cha, mẹ là người giám hộ thì cha, mẹ được lấy tài sản của người con đó để bồi thường. Nếu người con mất năng lực hành vi dân sự không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ là người giám hộ phải bồi thường bằng chính tài sản của mình.

Cha, mẹ phải bồi thường thiệt hại đối với trường hợp con mất năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại trong thời gian bệnh viện, tổ chức khác quản lý mà bệnh viện, tổ chức khác chứng minh được rằng họ không có lỗi trong việc quản lý người con đó.

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Luật Mai Phong để được hướng dẫn chi tiết.
—————————- 
CÔNG TY LUẬT TNHH MAI PHONG
Trụ sở chính: Số nhà 202, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 
VPGD : Phòng 205 Tòa nhà A6B Khu Đô Thị Mới Nam Trung Yên – Trung Hoà – Cầu Giấy – Hà Nội
Websibte: www.kienthucphapluat.vn
Email:luatsumaiphong@gmail.com
Tel: (04) 62. 810. 711- Fax : (04) 62. 810. 722 – Hotline:097. 420. 6766

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.