Bồi thường thiệt hại về nhà khi ở nước thu hồi đất

Bồi thường thiệt hại về nhà khi ở nước thu hồi đất

By admin - Tháng Mười Một 30, 2018

Khách hàng có hỏi một câu như sau: Hiện tại căn nhà em đang ở nằm trong khu quy hoạch, nhà gồm 2 tầng được xây dựng từ năm 2005. Gia đình em có nhận được thông báo nơi em ở nằm trong khu vực quy hoạch xây dựng học viện và các cán bộ xuống đo đạc đất đai, nhà cửa cây cối.Vào tuần rồi em nhận được bản dự thảo lấy ý kiến về đền bù đất đai, nhà cửa. Vậy gia đình em sẽ được bồi thường như thế nào theo quy định của pháp luật?

Luật sư tư vấn:

Tại Khoản 1 Điều 88 Luật đất đai 2013 quy định: “1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường.”

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 89 Luật đất đai 2013 quy định về bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất. Theo đó, việc bồi thường được xác định như sau:

“1. Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi Nhà nước thu hồi đất phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì chủ sở hữu nhà ở, công trình đó được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương

Trường hợp phần còn lại của nhà ở, công trình vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì bồi thường theo thiệt hại thực tế.”

Như vậy, trường hợp gia đình bạn là chủ sử dụng đất hợp pháp, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì khi nhà nước thu hồi đất sẽ được bồi thường về đất và tài sản trên đất cho gia đình bạn. Tài sản trên đất được xác định là ngôi nhà hai tầng được xây dựng năm 2005, cây cối và một số tài sản khác (nếu có).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *