Sử dụng người lao động cao tuổi theo quy định pháp luật

Sử dụng người lao động cao tuổi theo quy định pháp luật

By admin - Tháng Tám 23, 2018

Sử dụng người lao động cao tuổi

Cơ sở pháp lý: 

  • Bộ luật lao động 2012
  • Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động 2012;

1. Ký kết HĐLĐ với người lao động cao tuổi

     Căn cứ khoản 1 Điều 6 Nghị định 05/2015/NĐ-CP, quy định:

     “Khi người sử dụng lao động có nhu cầu và người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe theo kết luận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật thì hai bên có thể thỏa thuận kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.”

    Ngoài ra, NSDLĐ có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khoẻ của NLĐ cao tuổi tại nơi làm việc.

     Như vậy, theo Điều luật này, chỉ quy định nếu NLĐ có đủ sức khỏe theo kết luận của cơ sở khám chữa bệnh thì hai bên hoàn toàn có thể kéo dài HĐLĐ mà không giới hạn về thời gian cũng như có thể chấm dứt HĐLĐ khi NLĐ không còn đảm bảo về sức khỏe.

Sử dụng người lao động cao tuổi

Sử dụng người lao động cao tuổi

2. Có được sử dụng người lao động cao tuổi làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm?

     Căn cứ khoản 3 Điều 167 Bộ luật lao động 2012 quy định: Không được sử dụng NLĐ cao tuổi làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ NLĐ, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ.

     Việc sử dụng NLĐ cao tuổi làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm chỉ được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau đây: 
     a) NLĐ cao tuổi có kinh nghiệm, tay nghề cao với thâm niên nghề nghiệp từ đủ 15 năm trở lên; được cấp chứng nhận hoặc chứng chỉ nghề hoặc được công nhận là nghệ nhân theo quy định của pháp luật; 
     b) NLĐ cao tuổi có đủ sức khỏe theo tiêu chuẩn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành đối với nghề, công việc; 
     c) Sử dụng có tính thời điểm; không quá 05 năm đối với từng người lao động; 
     d) Phải khám sức khỏe định kỳ ít nhất 02 lần trong một năm; 

     đ) Có ít nhất 01 người lao động không phải là người lao động cao tuổi cùng làm việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *