Nghị định 01/2017/NĐ-CP hướng dẫn trong việc công nhận, cấp GCN QSDĐ

Nghị định 01/2017/NĐ-CP hướng dẫn trong việc công nhận, cấp GCN QSDĐ

By admin - Tháng Tám 24, 2018

Nghị định 01/2017/NĐ-CP hướng dẫn trong việc công nhận, cấp GCN QSDĐ

Công nhận, cấp giấy quyền sử dụng đất là một nội dung quan trọng của lĩnh vực này. Để có thể thực hiện được tiến trình đó, người yêu cầu phải đảm bảo thực hiện đúng theo quy định pháp luật và phần đất yêu cầu được công nhận và cấp giấy phải đảm bảo được những quy định riêng bắt buộc thỏa mãn thì mới đủ điều kiện.

Theo đó mà giữa Nghị định 01/2017/NĐ-CP và Luật đất đai 2013 có quy định về công nhận, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cụ thể việc Nghị định 01/2017/ NĐ-CP ra đời đã bổ sung và hoàn thiện hơn những quy định còn thiếu và bất cập chưa được giải quyết trong Luật đất đai 2013.

Đối với trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền thì điều kiện xem xét cấp giấy là đất đó phải là đất không có tranh chấp và phù hợp với quy hoạch. Người sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , quyền sở hữu  nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính. Tuy nhiên Khoản 19 điều 2 nghị định 01/2017/NĐ-CP đã bổ sung thêm nội dung: tại thời điểm cấp giấy chứng nhận có nhà ở hoặc không có nhà ở thì được xem xét cấp giấy chứng nhận. Qui định trên đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình, cá nhân được giao đất không đúng thẩm quyền nhưng không có nhà ở trên đất vẫn được xem xét cấp giấy chứng nhận.

Đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất thì đây là qui định mới hoàn toàn so với luật đất đai 2013. Quy định này là một bước ngoặc tạo điều kiện cho những người có diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nghị định 01/2017/NĐ-CP bổ sung thêm các giấy tờ để được công nhận, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bổ sung các trường hợp được công nhận, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phần nào đó đã góp phần gỡ bỏ được những vướng mắc về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.Việc bổ sung những qui định này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các doanh nghiệp trong quá trình xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.