Lưu ý khi sử dụng lao động là người cao tuổi

Lưu ý khi sử dụng lao động là người cao tuổi

By admin - Tháng Mười Hai 18, 2018

Khách hàng có câu hỏi như sau: Công ty tôi có sử dụng một số lao động cao tuổi ở vị trí lao công. Vậy có cần đóng bảo hiểm xã hội cho họ không và họ có những chế độ nào?

Luật sư tư vấn:

Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành thì người lao động cao tuổi là người tiếp tục lao động sau 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ. Trong quá trình làm việc người lao động cao tuổi sẽ được rút ngắn thời giờ làm việc hằng ngày hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian. Thông thường, thời giờ làm việc được quy định là 08 giờ/ngày, như vậy thời giờ làm việc của người lao động cao tuổi sẽ ít hơn thời gian đã nêu trên.

Điều 167 Bộ luật Lao động 2012 quy định về việc sử dụng người lao động cao tuổi như sau:

“1. Khi có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thoả thuận với người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định tại Chương III của Bộ luật này.

2. Khi đã nghỉ hưu, nếu làm việc theo hợp đồng lao động mới, thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi vẫn được hưởng quyền lợi đã thoả thuận theo hợp đồng lao động.

3. Không được sử dụng người lao động cao tuổi làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ người lao động cao tuổi, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ.

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khoẻ của người lao động cao tuổi tại nơi làm việc.”

Ngoài ra theo quy định thì hằng năm người lao động cao tuổi phải được khám sức khỏe ít nhất 06 tháng một lần.

Về việc tham gia bảo hiểm xã hội thì căn cứ theo khoản 9 Điều 123 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 xác định: 9. Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.”

Như vậy, khi sử dụng người lao động cao tuổi thì công ty bạn không phải tham gia bảo hiểm xã hội cho những người lao động này, tuy nhiên công ty phải chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định.

Cụ thể khoản 3 Điều 186 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“3. Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *