Luật Mai Phong chia sẻ kiến thức pháp lý về những trường hợp được trợ giúp pháp lý miễn phí

By admin - Tháng Bảy 6, 2018

Những người thuộc 14 nhóm này sẽ trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác.

14 nhóm người được trợ giúp pháp lý
1. Người có công với cách mạng.
2. Người thuộc hộ nghèo.
3. Trẻ em.
4. Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.
5. Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
6. Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.
7. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây có khó khăn về tài chính:
– Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ;
– Người nhiễm chất độc da cam;
– Người cao tuổi;
– Người khuyết tật;
– Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự;
– Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình;
– Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người;
– Người nhiễm HIV.
Chính phủ quy định chi tiết điều kiện khó khăn về tài chính của người được trợ giúp pháp lý quy định tại khoản này phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội.
(Trích Điều 7 Luật TGPL năm 2017 có hiệu lực ngày 1-1-2018).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *