Làm gì để được tha tù có thời hạn có điều kiện đối với người “phạm tội nghiêm trọng”?

Làm gì để được tha tù có thời hạn có điều kiện đối với người “phạm tội nghiêm trọng”?

By admin - Tháng Chín 24, 2018

Làm gì để được tha tù có thời hạn có điều kiện đối với người “phạm tội nghiêm trọng”?

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là “biện pháp nhân đạo” được tòa án áp dụng đối với người đang chấp hành án phạt tù khi có đủ các điều kiện theo quy định của Bộ luật hình sự 2015 và xét thấy không cần buộc họ phải tiếp tục chấp nhận án phạt tù tại cơ sở giam giữ. Để được tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người đang chấp hành án phạt tù về tội nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biện nghiêm trọng thì người phạm tội phải đáp ứng được các điều kiện quy định tại Nghị quyết 01/ 2018/ NQ-HĐTP sau đây:

1. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 66, BLHS 2015: a) Người bị kết án về tội xâm phạm an ninh quốc gia; tội khủng bố; tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh hoặc người bị kết án từ 10 năm tù trở lên đối với tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm của con người; 07 năm tù trở lên đối với các tội cướp tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và sản xuất trái phép, mua bán trái phép, chiếm đoạt chất ma túy;

b) Người bị kết án tử hình được ân giảm hoặc thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 40 của Bộ luật này.

2. Phạm tội lần đầu: Được coi là phạm tội lần đầu và có thể xem xét nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

– Trước đó chưa phạm tội lần nào;

– Trước đó đã thực hiện hành vi phạm tội nhưng được miễn trách nhiệm hình sự;

– Trước đó đã bị kết án nhưng thuộc trường hợp được coi là không có án tích.

3.  Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt thể hiện ở việc chấp hành tốt nội quy trại giam; tích cực học tập, lao động cải tạo và phải có đủ kỳ xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên:

Ví dụ: Anh C bị kết án 14 năm tù giam. Tính đến ngày 31/03/2018, C đã chấp hành án được 07 năm tù. Để đủ điều kiện để tha tù trước thời hạn có điều kiện trong Quý I/2018, thì C phải được xếp loại án phạt tù từ khác trở lên của 08 quý liên tục liền kề như sau: Quý I/2018; Quý I/ II/III/IV/2017; Quý II,III,IV/2016.

– Phải có ít nhất 20 quý liên tục liền kề xếp loại khá trở lên: Đối với người tù chung thân được giảm xuống tù có thời hạn;

– Phải có ít nhất 16 quý liên tục liền kề xếp loại khá trở lên: Đối với người chấp hành án phạt tù trên 20 năm- 30 năm;

– Phải có ít nhất 12 quý liên tục liền kề xếp loại khá trở lên: Đối với người đang chấp hành án phạt tù từ 15 năm -20 năm;

– Phải có ít nhất 08 quý liên tục liền kề xếp loại khá trở lên: Đối với người chấp hành án phạt tù từ trên 10 năm đến 15 năm;

– Phải có ít nhất 06 quý liên tục liền kề xếp loại khá trở lên: Đối với người chấp hành án phạt tù từ trên 05 năm- 10 năm;

– Phải có ít nhất 04 quý liên tục liền kề xếp loại khá trở lên: Đối với người chấp hành án phạt tù từ trên 03 năm đến 05 năm;

– Phải có ít nhất 02 quý liên tục liền kề xếp loại khá trở lên: Đối với người chấp hành án phạt tù từ 03 năm trở xuống.

4. Có nơi cư trú rõ ràng Là nơi cư trú có địa chỉ xác định cụ thể
5. Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiên, án phí và nghĩa vị bồi thường thiệt hại – Đã nộp đầy đủ các khoản tiền phạt và án phí (thể hiện ở các biên lai, chứng từ);

– Đã thực hiện xong nghĩa vụ bồi thường thiệt hại theo bản án, quyết định của Tòa án,…

6. Đã chấp hành được ít nhất ½ mức phạt tù có thời hạn; ít nhất là 15 năm đối với trường hợp phạt tù chung thân nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn Ví dụ: Nguyễn Thị B bị kết án 14 năm. Tính đến ngày 31/03/2018, B đã chấp hành được 07 năm tù. Trong quá trình chấp hành án, B được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù 01 năm, nên thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại là 06 năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *