Giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối

Giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối

By admin - Tháng Mười 23, 2018

Khách hàng có hỏi một câu như sau: Em đặt mua của chị A bán hàng online qua mạng chuyên bán giày Adidas chính hãng. Em đặt một đôi giày trị giá 4.900.000 đồng. Khi giao hàng, trên hộp có ghi rõ: ” Kiểm tra hàng trước khi nhận, sau khi nhận bên A không chịu trách nhiệm.” Do không có kiến thức về giày, hôm sau bạn em sang chơi mới bảo đây không phải hàng chính hãng, đôi giày này chỉ có giá trị 500 000 đồng. Vậy trong trường hợp này em đòi lại được tiền không ạ ? Em cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 157 Bộ luật dân sự 2015 về giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa:

Khi một bên tham gia giao dịch dân sự do bị lừa dối hoặc bị đe dọa thì có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân sự đó là vô hiệu.

Lừa dối trong giao dịch là hành vi cố ý của một bên hoặc của người thứ ba nhằm làm cho bên kia hiểu sai lệch về chủ thể, tính chất của đối tượng hoặc nội dung của giao dịch dân sự nên đã xác lập giao dịch đó.

Đe dọa trong giao dịch là hành vi cố ý của một bên hoặc người thứ ba làm cho bên kia buộc phải thực hiện giao dịch nhằm tránh thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản của mình hoặc của cha, mẹ, vợ, chồng, con của mình.

Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu theo Điều 131 Bộ luật Dân sự:

– Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập.

– Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu được bị tịch thu theo quy định của pháp luật. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường.

Giữa chị A và bạn tồn tại hợp đồng mua bán, đối tượng của hợp đồng mua bán là đôi giày Adidas chính hãng. Việc chị A giao hàng cho bạn không phải là đôi giày chính hãng là hành vi cố ý làm cho bạn hiểu sai về tính chất của đôi giày nhằm xác lập giao dịch. Do đó, giao dịch giữa bạn và chị A là giao dịch dân sự vô hiệu do bạn bị lừa dối.

Quyền lợi của bạn được hưởng khi giao dịch dân sự vô hiệu là các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Do đó, chị A sẽ phải trả lại cho bạn số tiền là 4.900.000 đồng, bạn phải trả lại cho chị A đôi giày bạn đã nhận từ chị A.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *