Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp?

Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp?

By admin - Tháng Sáu 28, 2018

Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp?

Hồ sơ cần chuẩn bị khi thay đổi nội dung thế chấp

1. Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót (theo Mẫu số 02/ĐKTĐ-SCSS ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT)

2. Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo (Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 04/ĐK Thông tư 24/2014/TT-BTNMT)

3. Giấy phép xây dựng nhà ở

4. Sơ đồ nhà ở

5. Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);

6. Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp

Nơi nộp hồ sơ thay đổi nội dung thế chấp

1. Văn phòng đăng ký đất đai;

2. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã;

Trình tự thực hiện thay đổi nội dung thế chấp

1. Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện thủ tục chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận đã cấp và cấp Giấy chứng nhận;

2. Ghi nội dung đăng ký thay đổi thế chấp và thời Điểm đăng ký vào Sổ địa chính và Giấy chứng nhận .

Trong Sổ địa chính, Giấy chứng nhận phải có nội dung là: “Tài sản gắn liền với đất đã hình thành, được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận và tiếp tục thế chấp (ghi tên tài sản) tại (ghi tên bên nhận thế chấp)”

3. Ghi nội dung đăng ký và thời Điểm đăng ký (giờ, phút, ngày, tháng, năm) tại Mục “Chứng nhận của cơ quan đăng ký” trên Đơn yêu cầu đăng ký.

Do tài sản đã được đăng ký thế chấp, do đó nếu không có nhu cầu nào khác khách hàng không nhất thiết phải đăng ký thay đổi nội dung thế chấp. Thường trong trường hợp này sẽ do ngân hàng yêu cầu.

Lưu ý:

  • Trường hợp tài sản không đủ Điều kiện chứng nhận quyền sở hữu tài sản thì Văn phòng đăng ký đất đai không thực hiện việc đăng ký thế chấp, thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu đăng ký và không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại
  • Trường hợp quyền sử dụng đất đã được đăng ký thế chấp trước khi tài sản gắn liền với đất được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận thì người yêu cầu đăng ký không phải xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất khi thực hiện việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên Giấy chứng nhận đã cấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *