Có bắt buộc phải gia nhập công đoàn không?

Có bắt buộc phải gia nhập công đoàn không?

By admin - Tháng Mười Hai 13, 2018

Khách hàng có hỏi một câu như sau: Tôi làm việc ở công ty được 1 năm. Gần đây cấp trên yêu cầu nhân viên phải gia nhập công đoàn. Vậy nhân viên có  bắt buộc phải gia nhập công đoàn không?

Luật sư tư vấn:

Khoản 1, Khoản 2, Điều 189 Bộ luật Lao động 2012 quy định về thành lập, gia nhập công đoàn tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức như sau:

“1. Người lao động làm việc trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn.

2. Công đoàn cấp trên cơ sở có quyền và trách nhiệm vận động người lao động gia nhập công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; có quyền yêu cầu người sử dụng lao động và cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương tạo điều kiện và hỗ trợ việc thành lập công đoàn cơ sở.”

Điều 190 Bộ luật Lao động 2012 quy định các hành vi bị nghiêm cấm đối với người sử dụng lao động liên quan đến thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn sau:

“1. Cản trở, gây khó khăn cho việc thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động.

2. Ép buộc người lao động thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn.

3. Yêu cầu người lao động không tham gia hoặc rời khỏi tổ chức công đoàn.

4. Phân biệt đối xử về tiền lương, thời giờ làm việc và các quyền và nghĩa vụ khác trong quan hệ lao động nhằm cản trở việc thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động.”

Căn cứ các quy định nêu trên, gia nhập công đoàn là quyền của người lao động và dựa trên sự tự nguyện tham gia của người lao động. Do đó, bạn có quyền gia nhập hoặc không gia nhập công đoàn. Tuy nhiên gia nhập công đoàn sẽ bảo vệ quyền lợi người lao động tốt hơn.

Công đoàn cấp trên cơ sở có trách nhiệm vận động người lao động gia nhập công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *