Bố mẹ tặng cho con nhà đất có đòi lại được không?

Bố mẹ tặng cho con nhà đất có đòi lại được không?

By admin - Tháng Mười Hai 21, 2018

Khách hàng có hỏi một câu như sau: Vợ chồng tôi đã tặng cho con trai cả một mảnh đất, đã làm thủ tục tặng cho và thủ tục sang tên. Nhưng hiện nay chồng tôi có mẫu thuẫn với con trai cả và muốn đòi lại mảnh đất đẻ cho con gái có được không?

Luật sư tư vấn:

Việc tặng cho tài sản là đất đai được quy định tại điều 457 – 459 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

Điều 457. Hợp đồng tặng cho tài sản

Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận.

Điều 458. Tặng cho động sản

1. Hợp đồng tặng cho động sản có hiệu lực kể từ thời điểm bên được tặng cho nhận tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Đối với động sản mà luật có quy định đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký.

Điều 459. Tặng cho bất động sản

1. Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật.

2. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản.

Theo quy định trên, việc tặng cho nhà đất chính là “bất động sản” đã được lập thành hợp đồng và thực hiện việc “đăng ký sang tên” tại văn phòng đăng ký nhà đất địa phương. Như vậy, việc chuyển chuyển giao tài sản được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Vì vậy, trong trường hợp này chỉ người con mới có quyền định đoạt đối với mảnh đất bao gồm: mua, bán, cho, tặng mảnh đất này. Người tặng cho không thể lấy lý do đổi ý để đòi lại tài sản đã cho để cho người khác.

Theo quy định của điều 462 về việc tặng cho tài sản có điều kiện quy định về việc tặng cho tài sản có điều kiện như sau:

Điều 462. Tặng cho tài sản có điều kiện

1. Bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước hoặc sau khi tặng cho. Điều kiện tặng cho không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

2. Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ trước khi tặng cho, nếu bên được tặng cho đã hoàn thành nghĩa vụ mà bên tặng cho không giao tài sản thì bên tặng cho phải thanh toán nghĩa vụ mà bên được tặng cho đã thực hiện.

3. Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho không thực hiện thì bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại

Theo quy định này, trường hợp người tặng cho có thể đòi lại tài sản, nếu việc tặng cho là có điều kiện thì ở đây bố mẹ có thể đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường theo quy định này. Việc đòi lại tài sản cần chứng minh được bên được nhận tặng cho không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định về việc tặng cho tài sản có điều kiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *