Bố mẹ chạy điểm thi cho con có phạm tội không?

Bố mẹ chạy điểm thi cho con có phạm tội không?

By admin - Tháng Tư 25, 2019

Theo quy định tại Điều 364 Bộ luật hình sự năm 2015 thì: người nào trực tiếp hoặc qua trung gian đã đưa hoặc sẽ đưa cho người có chức vụ, quyền hạn hoặc người khác hoặc tổ chức khác bất kỳ lợi ích nào sau đây để người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đưa hối lộ:

a) Tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

b) Lợi ích phi vật chất.

Tùy vào từng trường hợp cụ thể, tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội thì có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 20 năm.

Khung hình phạt cao nhất của tội này đến 20 năm.

Do đó, để xác định một người có hành vi phạm tội hay không cần phải xác định được các dấu hiệu sau:

  • Thứ nhất, có hành vi: đưa hoặc sẽ đưa hối lộ (trực tiếp hoặc thông qua môi giới)
  • Thứ hai, người được đưa hối lộ phải có chức vụ, quyền hạn và thực hiện được công việc được nhờ;
  • Thứ ba, giá trị tài sản hối lộ phải từ 2.000.000 đồng trở lên hoặc các lợi ích khác như (quan hệ tình dục, hứa thăng chức,…)

Đối với các trường hợp chạy điểm cho con, nếu đáp ứng đủ các điều kiện trên thì những vị phụ huynh này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đưa hối lộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.