Xác định tuổi của bị cáo trong tố tụng hình sự

Xác định tuổi của bị cáo trong tố tụng hình sự

By admin - Tháng Mười Hai 4, 2018

Theo quy định của pháp luật hình sự, việc truy cứu trách nhiệm hình sự của người thực hiện hành vi phạm tội ở các độ tuổi: dưới 14; từ đủ 14 đến dưới 16; từ đủ 16 đến dưới 18 và từ đủ 18 tuổi trở lên là khác nhau. Do đó, việc xác định tuổi khi thực hiện hành vi phạm tội của bị cáo có ý nghĩa quan trọng trong việc định tội danh và quyết định hình phạt của người phạm tội.

Theo quy định tại Điều 417 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015, việc xác định tuổi của bị cáo là người dưới 18 tuổi do cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp các cơ quan tiến hành tố tụng đã áp dụng các biện pháp hợp pháp mà vẫn không xác định được chính xác ngày, tháng, năm sinh của bị cáo thì cơ quan tiến hành tố tụng xác định như sau:

– Trường hợp xác định được tháng nhưng không xác định được ngày thì lấy ngày cuối cùng của tháng đó làm ngày sinh.

– Trường hợp xác định được quý nhưng không xác định được ngày, tháng thì lấy ngày cuối cùng của tháng cuối cùng trong quý đó làm ngày, tháng sinh.

– Trường hợp xác định được nửa của năm nhưng không xác định được ngày, tháng thì lấy ngày cuối cùng của tháng cuối cùng trong nửa năm đó làm ngày, tháng sinh.

– Trường hợp xác định được năm nhưng không xác định được ngày, tháng thì lấy ngày cuối cùng của tháng cuối cùng trong năm đó làm ngày, tháng sinh.

– Trường hợp không xác định được năm sinh thì phải tiến hành giám định để xác định tuổi.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, việc xác định tuổi của bị cáo được tính đến đơn vị thời gian ngày. Do đó, trường hợp hai người sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm và phạm tội cùng thời điểm nhưng do sinh khác giờ (một người sinh vào đầu ngày, một người sinh cuối ngày) dẫn đến tại thời điểm xảy ra hành vi phạm tội một người đã đủ 18 tuổi và một người chưa đủ 18 tuổi nhưng trách nhiệm hình sự của họ là như nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *