TRƯỜNG HỢP NÀO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐƯỢC ÁP DỤNG HÌNH THỨC XỬ KÝ KỶ LUẬT SA THẢI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

By admin - Tháng Tư 11, 2019


Hình thức kỷ luật Sa thải được áp dụng trong trường hợp sau:
– Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động (Khoản 1 Điều 126 BLLĐ năm 2012)
– Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm. (Khoản 2 Điều 126 BLLĐ năm 2012)
– Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng:
+ 05 ngày làm việc cộng dồn trong khoảng thời gian tối đa 01 tháng (30 ngày), kể từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc;
+ 20 ngày làm việc cộng dồn trong khoảng thời gian tối đa 01 năm (365 ngày), kể từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc. (Khoản 3 Điều 126 BLLĐ năm 2012 được sửa đổi bởi Khoản 13 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.