Tội mua dâm người dưới 18 tuổi

Tội mua dâm người dưới 18 tuổi

By admin - Tháng Mười Một 13, 2018

Khách hàng có hỏi một câu sau: Tôi thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với nạn nhân 17 tuổi. Sau đó, tôi có cho cháu tiền để cháu không nói với ai. Cho tôi hỏi tôi có phạm tội mua dâm người dưới 18 tuổi không?

Luật sư tư vấn:

Điều 329 Bộ luật hình sự 2015 quy đinh về tội mua dâm người dưới 18 tuổi:

“1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mua dâm người dưới 18 tuổi trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 142 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Mua dâm 02 lần trở lên;

b) Mua dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

4. Người phạm tội còn bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.”

Mua dâm người người dưới 18 tuổi là hành vi dùng tiền hoặc lợi ích khác trả cho người bán dâm dưới 18 tuổi để được giao cấu.

1. Chủ thể của tội mua dâm người dưới 18 tuổi.

1.1. Độ tuổi của chủ thể.

Chủ thể của tội mua dâm người dưới 18 tuổi là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt từ đủ 18 tuổi trở lên, thực hiện hành vi giao cấu với người dưới 18 tuổi nhưng không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 142 BLHS 2015Nói chung chủ thể của tội phạm này là nam giới, nhưng trong một số trường hợp có cả phụ nữ. Hành vi mua dâm của người phạm tội được thực hiện với thủ đoạn khác nhau như: dùng tiền dùng tiền hoặc lợi ích khác trả cho người bán dâm để được giao cấu.

1.2. Lỗi, động cơ, mục đích.

Người phạm tội mau dâm người dưới 18 tuổi thực hiện hành vi của mình là do cố ý, tức là người phạm tội biết rõ việc mình bỏ tiền hoặc lợi ích vật chất ra là để trả cho người bán dâm và được giao cấu với người bán dâm. Động cơ của người phạm tội là thỏa mãn dục vọng là chủ yếu.

1.3. Hậu quả của tội mua dâm người dưới 18 tuổi.

Đối với tội mua dâm, có thể gây ra những hậu quả nhưng nó không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, nếu gây ra thiệt hại đến sức khỏe cho người bán dâm có tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên thì người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 hoặc khoản 3 của điều luật.

Khi xác định hành vi mua dâm người chưa thành niên cần chú ý: Việc mua dâm không diễn ra không giống như việc mua bán hàng hóa bình thường khác nhất là đối với trẻ em từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Người bán dâm có thể bị cưỡng bức, bị mua chuộc dụ dỗ nên mới bán dâm; vì vậy, nếu trong quá trình giao cấu người được coi là “bán dâm” có biểu hiện của sự không đồng ý như chống cự, van xin hoặc miễn cưỡng để người mua dâm giao cấu thì tùy trường hợp người phạm tội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm, cưỡng dâm, chứ không phải là mua dâm. Như vậy, để có thể coi đó là hành vi mua dâm thì người bán dâm phải là tự nguyện, không bị ép buộc.

2. Hình phạt của tội mua dâm người dưới 18 tuổi.

– Khung hình phạt cơ bản: phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

– Khung tăng nặng: phạt tù từ 03 năm đến 07 năm; phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

– Hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Như bạn đã cung cấp và theo những gì chúng tôi phân tích ở phía trên thì có thể khẳng định việc thực hiện hành vi giao cấu trái với ý muốn của nạn nhân sau đó đưa tiền cho nạn nhân để nạn nhân không nói với ai không được coi là phạm tội mua dâm người dưới 18 tuổi. Bởi việc thực hiện hành vi đó là trái với ý muốn của nạn nhân có thể cấu thành tội hiếp dâm hoặc một tội khác tùy từng trường hợp cụ thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *