Tặng cho nhà ở hình thành trong tương lai được không

Tặng cho nhà ở hình thành trong tương lai được không

By admin - Tháng Mười Hai 21, 2018

Khách hàng có một câu hỏi như sau: Vợ chồng em mới cưới nhau, bố mẹ chồng định tặng cho vợ chồng em một căn nhà, nhưng căn nhà mới xin giấy phép xây dựng nhà ở trên đất. Vậy có tặng ngay căn nhà sẽ xây cho vợ chồng em không hay phải chờ xây dựng và hoàn thành xong mới được sang tên?

Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo quy định tại Điều 118 Luật Nhà ở năm 2014 về điều kiện của nhà ở trong các giao dịch:

“Điều 118. Điều kiện của nhà ở tham gia giao dịch

1. Giao dịch về mua bán, cho thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn bằng nhà ở thì nhà ở phải có đủ điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu; đang trong thời hạn sở hữu nhà ở đối với trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn;

c) Không bị kê biên để thi hành án hoặc không bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền.

Các điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản này không áp dụng đối với trường hợp mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

2. Giao dịch về nhà ở sau đây thì nhà ở không bắt buộc phải có Giấy chứng nhận:

a) Mua bán, thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai;”

Nhà ở trong các giao dịch liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu nhà ở thì phải được cấp giấy chứng nhận quyền ở hữu nhà ở. Đối với nhà ở hình thành trong tương lai thì chỉ có giao dịch mua bán, thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai thì không yêu cầu phải có giấy chứng nhận sở hữu nhà ở.

Trong trường hợp của bạn: gia đình chồng của bạn mới xin xong giấy phép xây dựng nhà ở mà chưa tiến hành xây dựng nhà ở. Do đó không thể tiến hành tặng cho nhà ở hình trong tương lai khi mà chưa tiến hành xây dựng và cũng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử hữu nhà ở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *