Tài sản chung của vợ chồng mang đi kinh doanh có được chia khi ly hôn không

Tài sản chung của vợ chồng mang đi kinh doanh có được chia khi ly hôn không

By admin - Tháng Mười Hai 6, 2018

Khách hàng có một câu hỏi như sau: Gần đây chồng tôi lấy hết tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để thành lập công ty riêng mà không hỏi ý kiến của tôi. Nếu sau này vợ chồng không hạnh phúc và dẫn đến ly hôn thì tôi có lấy lại được số tài sản chồng tôi đã dùng vào việc kinh doanh riêng của chồng hay không?

Luật sư tư vấn:

Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau:

“1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.”

Việc sử dụng tài sản chung vào kinh doanh được thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định tài sản chung được đưa vào kinh doanh:

 “Trong trường hợp vợ chồng có thỏa thuận về việc một bên đưa tài sản chung vào kinh doanh thì người này có quyền tự mình thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản chung đó. Thỏa thuận này phải lập thành văn bản.”

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bạn sau này, bạn nên đề nghị chồng bạn làm văn bản thỏa thuận chi tiết, cụ thể  về việc đưa tài sản chung vào việc kinh doanh.

Nếu sau này hai bạn ly hôn, việc chia khối tài sản chung được thực hiện theo thỏa thuận.

Nếu không thỏa thuận được, tài sản chung của vợ chồng đưa vào kinh doanh sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 64 Luật hôn nhân và gia đình 2014:

Vợ, chồng đang thực hiện hoạt động kinh doanh liên quan đến tài sản chung có quyền được nhận tài sản đó và phải thanh toán cho bên kia phần giá trị tài sản mà họ được hưởng, trừ trường hợp pháp luật về kinh doanh có quy định khác”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *