Quy định của pháp luật về chế độ thai sản?

By admin - Tháng Tám 1, 2019

MAI PHONG LAWFIRM – Quy định của pháp luật về chế độ thai sản?

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định như sau:

Về điều kiện được hưởng chế độ thai sản: Theo quy định tại Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội đối tưởng được áp dụng chế độ thai sản gồm:

1.Lao động nữ mang thai

2.Lao động nữ sinh con 

3.Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ mang thai hộ 

4.Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng 

5.Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản

6.Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con 

Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Như vậy nếu bạn đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời hạn 12 tháng trước khi sinh con, những đối tượng theo quy định trên sẽ được hưởng chế độ thai.

Cụ thể sản theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội tại

“Điều 34. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi thì được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết khi sinh con thì cha được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

Điều 35. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 29, 30, 31, 32 và 33 của Luật này thì mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.”

Như vậy khi sinh con, thời gian nghỉ thai sản 6 tháng. Đồng thời nếu đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì sẽ được nhận trợ cấp một lần và tiền chế độ thai sản được quy định tại điều 35 nói trên.

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Luật Mai Phong để được hướng dẫn chi tiết.
—————————- 
CÔNG TY LUẬT TNHH MAI PHONG
Trụ sở chính: Số nhà 202, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 
VPGD : Phòng 205 Tòa nhà A6B Khu Đô Thị Mới Nam Trung Yên – Trung Hoà – Cầu Giấy – Hà Nội
Websibte: www.kienthucphapluat.vn
Email:luatsumaiphong@gmail.com
Tel: (04) 62. 810. 711- Fax : (04) 62. 810. 722 – Hotline:097. 420. 6766

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.