Điều kiện chứng nhận nhà ở có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu

Điều kiện chứng nhận nhà ở có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu

By admin - Tháng Bảy 17, 2018

Điều kiện chứng nhận nhà ở có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu nếu đúng theo quy định Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Điều 29.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.