Thế nào là di chúc hợp pháp ?

Thế nào là di chúc hợp pháp ?

By admin - Tháng Mười 30, 2018

Khách hàng có hỏi một câu như sau: Trước khi mất khoảng 1 năm bố tôi tự viết di chúc để lại mảnh đất cho tôi, cả nhà tôi không ai biết cả. Đến 3 tháng sau vợ tôi mới phát hiện ra di chúc này. Khi lập di chúc bố tôi vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Nhưng anh cả của tôi không đồng ý với việc bố để lại mảnh đất cho mình tôi và nói rằng không có người làm chứng là di chúc không hợp pháp. Vậy di chúc của bố tôi có hợp pháp không? Cảm ơn Luật sư!

Luật sư tư vấn:

Theo khoản 1 Điều 630 Bộ luật dân sự 2015, di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đấy:

– Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép

– Nội dung di chúc không vi phạm điều cẩm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực được coi là hợp pháp khi thỏa mãn 2 điều kiện trên. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng thì người lập di chúc phải tự viết và kí vào bản di chúc và di chúc phải có các nội dung sau đây:

– Di chúc phải ghi rõ:

+ Ngày, tháng, năm lập di chúc;

+ Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

+ Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

+ Di sản để lại và nơi có di sản;

+ Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ.

– Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

Trong trường hợp của bạn, trước khi mất bố bạn là người minh mẫn, tự tay viết bản di chúc và ký vào bản di chúc đó. Vậy, bản di chúc của bố bạn để lại sẽ hợp pháp nếu nội dung của nó thỏa mãn được các điều kiện nêu trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *