THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

By admin - Tháng Tư 15, 2021

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

 1. Nguyên tắc áp dụng

Theo Khoản 2 Điều 464 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (BLTTDS 2015) quy định về khái niệm vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài. Theo đó:

“2. Vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài là vụ việc dân sự thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 1. a) Có ít nhất một trong các bên tham gia là cá nhân, cơ quan, tổ chức nước ngoài;
 2. b) Các bên tham gia đều là công dân, cơ quan, tổ chức Việt Nam nhưng việc xác lập, thay đổi, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ đó xảy ra tại nước ngoài;
 3. c) Các bên tham gia đều là công dân, cơ quan, tổ chức Việt Nam nhưng đối tượng của quan hệ dân sự đó ở nước ngoài”

Qua đây ta thấy một vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài thì phải thuộc một trong các trường hợp đã nêu ở trên. Nếu thuộc một trong các trường hợp đó thì khi giải quyết được áp dụng theo những quy định của pháp luật về phần Thủ tục giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài.

 1. Có hay không có Điều ước quốc tế giữa các chủ thể?

Một nguyên tắc đó là, nếu giữa các bên chủ thể, quốc gia mà giữa họ có Điều ước quốc tế liên quan đến vấn đề cần giải quyết thì phải ưu tiên áp dụng Điều ước quốc tế.

Nếu giữa các bên không có Điều ước quốc tế điều chỉnh vấn đề cần giải quyết thì áp dụng Luật Việt Nm

 1. Thẩm quyền chung và thẩm quyền riêng theo quy định của Pháp luật Việt Nam

Tại Khoản 1 Điều 469 BLTTDS 2015 quy định về thẩm quyền chung của Tòa án Việt Nam:

1. Tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài trong những trường hợp sau đây:

 1. a) Bị đơn là cá nhân cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài tại Việt Nam;
 2. b) Bị đơn là cơ quan, tổ chức có trụ sở tại Việt Nam hoặc bị đơn là cơ quan, tổ chức có chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam đối với các vụ việc liên quan đến hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan, tổ chức đó tại Việt Nam;
 3. c) Bị đơn có tài sản trên lãnh thổ Việt Nam;
 4. d) Vụ việc ly hôn mà nguyên đơn hoặc bị đơn là công dân Việt Nam hoặc các đương sự là người nước ngoài cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài tại Việt Nam;

đ) Vụ việc về quan hệ dân sự mà việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó xảy ra ở Việt Nam, đối tượng của quan hệ đó là tài sản trên lãnh thổ Việt Nam hoặc công việc được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam;

 1. e) Vụ việc về quan hệ dân sự mà việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó xảy ra ở ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc có trụ sở, nơi cư trú tại Việt Nam.

Theo đó nếu vụ việc dân sự thuộc một trong các trường hợp trên thì Sau khi xác định thẩm quyền của Tòa án Việt Nam theo quy định của Chương này, Tòa án áp dụng các quy định tại Chương III của Bộ luật này để xác định thẩm quyền của Tòa án cụ thể giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài.

Quy định ở chương III BLTTDS 2015 quy định về việc xác định thẩm quyền của Tòa án Việt Nam theo cấp, theo lãnh thổ,…

Tiếp theo, thẩm quyền riêng biệt của Tòa án Việt Nam được quy định tại Điều 470 BLTTDS 2015:

“ 1. Những vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài sau đây thuộc thẩm quyền giải quyết riêng biệt của Tòa án Việt Nam:

 1. a) Vụ án dân sự đó có liên quan đến quyền đối với tài sản là bất động sản có trên lãnh thổ Việt Nam;
 2. b) Vụ án ly hôn giữa công dân Việt Nam với công dân nước ngoài hoặc người không quốc tịch, nếu cả hai vợ chồng cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài ở Việt Nam;
 3. c) Vụ án dân sự khác mà các bên được lựa chọn Tòa án Việt Nam để giải quyết theo pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và các bên đồng ý lựa chọn Tòa án Việt Nam.
 4. Những việc dân sự có yếu tố nước ngoài sau đây thuộc thẩm quyền giải quyết riêng biệt của Tòa án Việt Nam:
 5. a) Các yêu cầu không có tranh chấp phát sinh từ quan hệ pháp luật dân sự quy định tại khoản 1 Điều này;
 6. b) Yêu cầu xác định một sự kiện pháp lý xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam;
 7. c) Tuyên bố công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú tại Việt Nam bị mất tích, đã chết nếu việc tuyên bố đó có liên quan đến việc xác lập quyền, nghĩa vụ của họ trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác;
 8. d) Tuyên bố người nước ngoài cư trú tại Việt Nam bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất năng lực hành vi dân sự nếu việc tuyên bố đó có liên quan đến việc xác lập quyền, nghĩa vụ của họ trên lãnh thổ Việt Nam;

đ) Công nhận tài sản có trên lãnh thổ Việt Nam là vô chủ, công nhận quyền sở hữu của người đang quản lý đối với tài sản vô chủ trên lãnh thổ Việt Nam”

Trên đây là toàn bộ nội dung cơ bản nhất việc việc xác định thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài.

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH MAI PHONG – ĐIỂM ĐẾN CỦA NIỀM TIN

Add: Số 202 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 0974 206 766 – 024 628 10711 – 024 628 10722

Email: luatsumaiphong@gmail.com

Website: kienthucphapluat.vn

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *