Phân biệt tội hiếp dâm với tội cưỡng dâm theo bộ luật hình sự 2015

Phân biệt tội hiếp dâm với tội cưỡng dâm theo bộ luật hình sự 2015

By admin - Tháng Mười Một 2, 2018

Trong thực tiễn có rất nhiều người nhầm lẫn giữa tội hiếp dâm và tội cưỡng dâm. Để phân biệt được hai tội danh này, ta dựa vào các dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội hiếp dâm với tội cưỡng dâm như sau:

1 – Khái niệm

– Tội hiếp dâm: Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

– Tội cưỡng dâm: Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2 – Mặt khách quan

– Tội hiếp dâm: người phạm tội dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân và dùng thủ đoạn để thực hiên hành vi quan hệ tình dục trái với ý muốn của nạn nhân.

– Tội cưỡng dâm: Dùng mọi thủ đoạn như: lừa phỉnh, mua chuộc, dụ dỗ, đe doạ hoặc bằng tình cảm, bằng tiền bạc, có khi chỉ là một lời hứa… miễn là thực hiện được ý đồ giao cấu với người bị hại hoặc lợi dụng người bị hại đang ở trong tình trạng quẫn bách để họ phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với mình.

3 – Chủ thể của tội phạm

– Tội hiếp dâm:  Nam giới.

– Tội cưỡng dâm:  Cả nam giới nữ giới.

4 – Khung hình phạt

– Tội hiếp dâm:

+ Khung hình phạt cơ bản: phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

+ Khung hình phạt tăng nặng: phạt tù từ 07 năm đến 15 năm; phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân;

+ Khung hình phạt trong trường hợp phạm tội đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi: phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

+ Hình phạt bổ sung: bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

– Tội cưỡng dâm: 

+ Khung hình phạt cơ bản: phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

+ Khung hình phạt tăng nặng: phạt tù từ 03 năm đến 10 năm; phạt tù từ 10 năm đến 18 năm;

+ Khung hình phạt trong trường hợp phạm tội đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi: phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

+ Hình phạt bổ sung: bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *