Những người không có tên trong di chúc vẫn được hưởng thừa kế

Những người không có tên trong di chúc vẫn được hưởng thừa kế

By admin - Tháng Mười Hai 20, 2018

Khách hàng có hỏi một câu như sau: Chồng tôi có để lại di chúc nhưng di chúc chỉ để lại tài sản cho hai đứa con của tôi, còn tôi không được gì. Vậy tôi có được hưởng di sản do chồng tôi để lại không?

Luật sư tư vấn:

Theo Bộ luật Dân sự 2015, nếu người chết để lại di chúc hợp pháp, tài sản của người đó sẽ được chia theo di chúc; nếu không có di chúc hoặc di chúc không hợp lệ thì chia theo pháp luật.

Tuy vậy, Điều 644 của Bộ luật này quy định có 06 nhóm đối tượng được hưởng thừa kế mà không phụ thuộc vào nội dung của di chúc, gồm:

– Con chưa thành niên của người để lại di sản;

– Cha của người để lại di sản;

– Mẹ của người để lại di sản;

– Vợ của người để lại di sản;

– Chồng của người để lại di sản;

– Con thành niên mà không có khả năng lao động của người để lại di sản.

Theo đó, cho dù những người trên không có tên trong di chúc, nhưng vì mối quan hệ huyết thống, quan hệ vợ chồng gắn bó với người mất mà pháp luật quy định những người này vẫn được hưởng di sản thừa kế. Do vậy, chị vẫn được hưởng di sản do chồng chị để lại không thụ thuộc vào di chúc.

Mức hưởng của người thừa kế không phụ thuộc di chúc:

Cũng tại Điều 644 của Bộ luật Dân sự 2015, những người không có tên trong di chúc vẫn sẽ được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản thừa kế được chia theo pháp luật. Do đó chị sẽ được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *